Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Det nye engelskfaget finner du i Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm.
Engelsk 8–10 setter språkfaget i sentrum. Gjennom dybdelæring, tydelig progresjon og systematisk stillasbygging kan elevene utvikle seg til å bli trygge engelskbrukere. Engelsk 8–10 er Cappelen Damms nye engelskverk på ungdomstrinnet, og er en revisjon av Connect 8–10.

Kjerneelementene i Engelsk 8–10
I møtet med tekstene i Engelsk 8–10, vil elevene utvikle egen innsikt og kritiske evner. Ved å forstå mer om seg selv og gradvis få mer kunnskap om ulike måter å leve på, kan elevene bli bedre rustet til å ta del i et globalt fellesskap.

STUDENT'S BOOK
Ønsker du deg én lærebok i engelsk

• med alt du trenger for en motiverende engelskundervisning?
• hvor elevene kan lese og reflektere over spennende, aktuelle og tverrfaglige tema?
• med engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter?
• som vektlegger muntlig kompetanse og har integrerte oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig engelsk?
• som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i engelskfaget?

TEACHER'S BOOK
ENGELSK 8 Teacher’s Book er en utvidet versjon av elevboka og derfor den eneste boka læreren trenger. Teacher’s Book har nøyaktig samme visning av alle sidene som i Student’s Book, men i margene kan læreren finne følgende i hvert kapittel:

Kompetansemål
Interdisciplinary topics – tverrfaglige temaer
Background – mer informasjon om temaet
Suggestion – didaktiske tips, ekstra oppgaver og språkleker
Scaffolding – forslag til stillasbygging utover det som finnes i elevens bok
Before, During og After reading – veiledet lesing i klasserommet
Discussing images – forslag til arbeid med bilder
Assessment – forslag til underveisvurdering, både skriftlig og muntlig

ENGELSK 8-10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs
Læreverket har en rik digital lærerressurs. Dette er lærerens egen digitale ressursbank, med masse nyttig innhold for både lærere og elever.

I Digital lærerressurs finner du:
• forslag til årsplaner
• tavlebøkene til Student’s Book
• innlest lyd til tekstene
• kapittelprøver
• skriverammer, tekstanalyse og andre ressurser til lesing og skriving
• filmer og ekstra lyttetekster med tilhørende oppgaver
• arbeidsark knyttet til oppgaver i Student’s Book og Teacher’s Book
• nyttige lenker og faglig bakgrunnsstoff

KOMPONENTER I LÆREVERKET
• Lærebok Engelsk 8 Student's Book (i salg)
• Lærebok Engelsk 9 Student's Book (i salg)
• Lærebok Engelsk 10 Student's Book (i salg)
Teacher's Book
Digital lærerressurs
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok

Med Engelsk 8–10 fra Cappelen Damm får eleven anledning til å oppleve, vurdere, forstå og reflektere over viktige og engasjerende temaer. Gjennom spørsmål som åpner for undring, vil elevene få trent opp sin evne til kritisk tenkning.

Engelsk 8–10 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Siri Mohammad-Roe underviser i engelsk på grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen der hun underviste i engelsk og KRLE. I tillegg har hun jobbet som oversetter og er forfatter på læreverkene Connect 8-10, og Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm.

Tone Madsen arbeider til daglig som skoleleder i Osloskolen. Tone har lang fartstid både som engelsklærer og som lærer på ungdomstrinnet, og har mye erfaring med elever med spesielle behov for tilrettelegging. Hun er forfatter på læreverkene On the Move, Connect 8-10, og Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm.

Titler/bestilling