Engasjerende naturfag Lærerhefter

Lærerhefte | elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter

Fag: Naturfag SF, Naturfag YF, Naturfag og samfunnsfag
Nivå: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet
Om læreverket Engasjerende naturfag Lærerhefter

Engasjerende naturfag er lærerhefter med ønske om å vise hvordan arbeidsmåter og formidlingen av natur- og realfag i skolen kan bli mer variert og motiverende for elevene.

Hjelpemiddelet er strukturerte arbeidssekvenser hvor elevenes egen aktivitet og læring står i sentrum. Dette er arbeidsmåter med klare rammer for aktivitetene i klasserommet og krever tydelig ledelse fra lærerens side. Arbeidsmåtene kan brukes på ulikt faglig innhold, og de fleste arbeidsmåtene som beskrives vil være like interessante for andre realfag. Arbeidsmåtene er også interessante for ungdomsskolen.

Ett av målene er at elevene møter en realfagsundervisning som gir dem lyst til å utforske mulighetene valg av realfag i den videre utdannelsen kan gi dem.

Det tilhørende nettstedene http://engasjerendenaturfag.cdu.no har nedlastbare arbeidsark til alle eksemplene i boka. Nettstedet inneholder også kopioriginaler der det er nødvendig.

Til toppen

Forfatter(e)

Kari Folkvord har mange års undervisningserfaring fra videregående skole, og har også tidligere arbeidet innen forskning. Hun er opprinnelig sivilingeniør fra NTH (NTNU) i kjemi (bioteknologi), og tok senere PPU ved universitetet. Sammen med Grethe Mahan har hun gitt ut følgende bøker:

  • «Engasjerende naturfag – Elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole» (2015)
  • «Engasjerende realfag – Elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi i videregående skole» (2011)
  • «Levende naturfag – et elevaktivt klasserom» (Tapir forlag, 2007)
Bøkene brukes ved ved flere fagdidaktiske kurs i naturfag ved høyskoler/universiteter.

Sammen holder Kari Folkvord og Grethe Mahan foredrag for lærere og lærerstudenter basert på ideene fra bøkene sine.

Titler/bestilling