Engasjerende naturfag / realfag

  • Fag: Matematikk, realfag og teknologi, Realfag, Biologi, Kjemi, Naturfag, Naturfag
  • Nivå: Akademisk, Studieforberedende, Ungdomstrinnet, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Digital ressurs
Titler/Bestilling
   
Med Engasjerende naturfag og Engasjerende realfag ønsker vi å vise hvordan formidlingen av natur- og realfag i skolen kan bli mer variert og motiverende for elevene.
Hjelpemiddelet er strukturerte arbeidssekvenser hvor elevenes egen aktivitet og læring står i sentrum. Dette er arbeidsmåter med klare rammer for aktivitetene i klasserommet og krever tydelig ledelse fra lærerens side. Arbeidsmåtene kan brukes på ulikt faglig innhold, og de fleste arbeidsmåtene som beskrives vil være like interessante for andre realfag. Arbeidsmåtene er også interessante for ungdomsskolen.

Ett av målene er at elevene møter en realfagsundervisning som gir dem lyst til å utforske mulighetene valg av realfag i den videre utdannelsen kan gi dem.

De tilhørende nettstedene http://engasjerendenaturfag.cdu.no og http://engasjerenderealfag.cdu.no har nedlastbare arbeidsark til alle eksemplene i boka. Nettstedene inneholder også kopioriginaler der det er nødvendig.


Forfatterbilde

Kari Folkvord

Kari Folkvord har mange års undervisningserfaring fra videregående skole, og har også tidligere arbeidet innen forskning. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Grethe Mahan

Grethe Mahan arbeider i dag som avdelingsleder for realfag ved St. Olav videregående skole i Stavanger. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.