Enchanté 2006 - 2013

Fransk II, Vg1 - Vg2

Fag: Fransk 2
Nivå: Vg2, Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Enchanté 2006 - 2013

Læreverket Enchanté er bygd opp rundt årstrinnsbøker og er tilpasset en naturlig progresjon gjennom to år ut fra læreplanens mål. Bøkene er "alt-i-ett-bøker" med oppgaver, minigrammatikk og toveis ordliste.

Læreverket er overkommelig og brukervennlig, samtidig som det er stort mangfold i oppgavetyper.

ENCHANTÉ ELEVNETTSTED
Enchanté har et omfattende elevnettsted med oppgaver, tekster, lydfiler, lenker og andre ressurser til tekstene i bøkene. Nettsidene er et supplement til læreboken og er gratis for elevene.

LÆRERNETTSTEDET
På det lisensbelagte lærernettstedet til hver av bøkene finner læreren prøver og fasiter, undervisningsopplegg, videoer, lydfiler og mange andre nyttige ressurser.

KOMPONENTER:
Enchanté 1 Alt-i-ett-bok
Enchanté 2 Alt-i-ett-bok
Elevnettsteder - gratis
Lærernettsteder - lisens
Unibok
Brettbok

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Hilda Hønsi er ansatt som lektor ved Amalie Skram videregående skole i Bergen der hun underviser i fransk og spansk. Hun har jobbet som språklærer i 25 år og har hovedfag i fransk fra Universitetet i Bergen med bl.a spansk i fagkretsen. I 1992 fikk hun fransk statsstipend i 1992, og studerte ett år ved Université de Rennes 2 i forbindelse med hovedfagsoppgaven om fransk barnelitteratur. Hun har også jobbet som sensor og timelærer ved Romansk Institutt (UiB), nå Institutt for Fremmedspråk (UiB), hvor hun underviste i fransk litteratur, oversettelse, historie, frankofoni og civilisation, og har fortsatt oppdrag som ekstern sensor i fransk her. Hønsi er spesielt interessert i fransk musikk og litteratur. Hun er medforfatter på alle utgaver av Rendez-vous (2006-2013) og Enchanté (2006-2021).

Claire Meunier Kjetland kommer fra Pau i det sør-vestlige Frankrike, men har bodd i Norge i 20 år.
Hun har en mastergrad i fransk fra Universitetet i Bergen og har lang undervisningserfaring på flere nivå i norsk skole. De siste 12 årene har hun vært knyttet til Sonans utdanning i Bergen som lærer i fransk. Kjetland er medforfatter av Cappelen Damms læreverk for fransk I og fransk II for videregående skole.

Titler/bestilling