Enchanté. Fransk II

Fag: Fransk 2
Nivå: Vg1, Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Komponent: Alt-i-ett-bok, CD, Digital ressurs, Fagnettsted
Om læreverket Enchanté. Fransk II

Læreverket Enchanté er bygd opp rundt årstrinnsbøker og er tilpasset en naturlig progresjon gjennom to år ut fra læreplanens mål. Bøkene lages som "alt-i-ett-bok" med oppgaver, minigrammatikk og toveis ordliste.

NYE UTGAVER 2012/2013
Enchanté ble omfattende revidert med utgangspunkt i en større brukerundersøkelse. Malen for læreverket ble beholdt med alt-i-ett-bøker i samme format. Læreverket ble generelt mer overkommelig og dermed mer brukervennlig, samtidig som mangfoldet i oppgavetyper ble vel i varetatt. En del av oppgavene som før var i boka er nå å finne på elevnettstedet, som er gratis!

NYTT UTVIDET ELEVNETTSTED
Enchanté har et omfattende elevnettsted med langt flere og bedre ressurser enn tidligere. Vi håper dette vil stimulere elevene til å lære fransk og gi lærerne større nytte av nettstedet.

LÆRERNETTSTEDET
På det lisensbelagte lærernettstedet til hver av bøkene finner læreren prøver og fasiter, undervisningsopplegg, videoer, lydfiler og mange andre nyttige ressurser. Skoler/faglærere kjøper lisens til lærernettstedet på www.cdu.no.

KOMPONENTER:
Enchanté 1 Alt-i-ett-bok
Enchanté 2 Alt-i-ett-bok
Elevnettsteder gratis
Lærernettsteder - årstrinnslisens

Om Enchanté 2006/2007:
Enchanté 1
Tekstboka har langsom progresjon med korte tekster med vekt på dialog. Det legges opp til at elevene skal lære fransk med utgangspunkt i kommunikative situasjoner. Tekstene gjenspeiler hverdagslivet i Frankrike og det legges til rette for differensiering gjennom øvelser og oppgaver. Boka har mange sanger og lytteøvelser. Det er en brukervennlig minigrammatikk bak i boka.

Enchanté 2
Elevene møter regioner i Frankrike og fransk kultur i andre verdensdeler. Tematikken er en blanding av kulturkunnskap, samfunnskunnskap, historie og hverdagsliv. Boka presenterer fem hovedtemaer med tre kapitler til hvert tema.

Hvert tema har fordypningstekster, selvevalueringsskjemaer og repetisjonsoppgaver. Relevant grammatikk gjennomgås til hvert kapittel og øves ved hjelp av nivådelte oppgaver. Tekstene og oppgavene gir elevene et bredt grunnlag for å kunne beherske fransk både muntlig og skriftlig. Progresjonen i tekstene og grammatikken er nøye tilpasset målene i læreplanen.

Enchanté fagnettsted har ulike typer oppgaver til hvert kapittel, lærerveiledning og aktuelle lenker til sider med relevant informasjon, prøver, fasit og utskrift av lyttetekstene. Det er lydbokfiler for hvert kapittel som kan lastes ned i mp3-format.

Komponenter (2006/2007-utgaven)
• alt-i-ett-lærebok
• elev-cd (1 stk.)
• lærer-cd (2 stk.)
• lærerveiledning på nett
• elevnettsted med lydbokfiler (mp3)

Til toppen

Forfatter(e)
Hilda Hønsi er lektor ved Tanks videregående skole i Bergen hvor hun har undervist i fransk og spansk siden 1994. Hun har hovedfag i fransk fra Universitetet i Bergen og har bodd blant annet i Rennes og Blois. Hønsi er medforforfatter av Cappelen Damms franskverk for videregående skole, Rendez-vous og Enchanté.
Claire Meunier Kjetland kommer fra Pau i det sør-vestlige Frankrike, men har bodd i Norge i 20 år.
Hun har en mastergrad i fransk fra Universitetet i Bergen og har lang undervisningserfaring på flere nivå i norsk skole. De siste 12 årene har hun vært knyttet til Sonans utdanning i Bergen som lærer i fransk. Kjetland er medforfatter av Cappelen Damms læreverk for fransk I og fransk II for videregående skole.
Titler/bestilling