Disko

Strømmetjeneste for læring til videregående skole

Fag: Geografi, Kroppsøving, Samfunnsfag, Tysk 2
Nivå: Vg2, Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Disko

Denne høsten har vi lansert første del av Disko – en ny strømmetjeneste for læring til videregående skole.

Disko er et godt sted å lære, og et godt sted å være lærer!
I Disko bringer vi aktuelle hendelser inn i fagene, og bruker teknologi og presentasjonsmåter som skaper inkluderende og aktive læringsopplevelser for elevene. Alt i en inspirerende innpakning, med den fleksibiliteten og oversikten læreren forventer av et digitalt læremiddel.

Strømmetjenesten gjør hverdagen enkel og inspirerende

  • Følg de kuraterte læringsløpene som tar elevene trygt gjennom kompetansemålene i fagene.
  • Komponer egne læringsstier som passer for dine elever og -grupper.
  • Varier undervisningen med et mangfold av filmer, tekster, quizer, individuelle oppgaver og klasseromsaktiviteter.
  • Alt du trenger for å følge med på progresjon, vurderinger og tilpasse undervisningen.
  • Åpenhet og transparens gjør det enkelt for eleven å være kildekritisk.

Nyttige verktøy som er enkle å bruke
Vår jobb er å gjøre din jobb enklere. Derfor kan du med Disko enkelt planlegge undervisning, sende innhold direkte til elevene, og følge arbeidet og den faglige utviklingen deres i ditt eget statistikkverktøy. Som lærer har du tilgang til alle fagene i tjenesten. Elevene har tilgang til fagene på sitt trinn.

Disko til videregående skole
Skoleåret 2022/23 dekkes fagene tysk 2, geografi, samfunnskunnskap og kroppsøving. Våren 2023 lanseres flere fellesfag til Vg1 yrkesfag og studieforberedende. Tjenesten vil etter hvert også dekke de fleste fellesfagene på Vg2 og Vg3.

Til toppen

Titler/bestilling