Disko

Strømmetjeneste for læring til videregående skole

Fag: Geografi, Kroppsøving, Samfunnsfag, Tysk 2
Nivå: Vg2, Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Disko

Disko er et godt sted å lære, og et godt sted å være lærer. I lanseringsåret er det gratis å bruke Disko i undervisningen. Skoleåret 2022/23 inneholder tjenesten fagstoff som dekker kompetansemålene i geografi, kroppsøving, samfunnskunnskap og tysk 2.

Disko er en ny strømmetjeneste for læring til videregående skole.
I Disko bringer vi aktuelle hendelser inn i fagene, og bruker teknologi og presentasjonsmåter som skaper inkluderende og aktive læringsopplevelser for elevene. Alt i en inspirerende innpakning, med den fleksibiliteten og oversikten læreren forventer av et digitalt læremiddel.

Strømmetjenesten gjør hverdagen enkel og inspirerende

  • Følg de kuraterte læringsløpene som tar elevene trygt gjennom kompetansemålene i fagene.
  • Komponer egne læringsstier som passer for dine elever og -grupper.
  • Varier undervisningen med et mangfold av filmer, tekster, quizer, individuelle oppgaver og klasseromsaktiviteter.
  • Alt du trenger for å følge med på progresjon, vurderinger og tilpasse undervisningen.
  • Åpenhet og transparens gjør det enkelt for eleven å være kildekritisk.

Nyttige verktøy som er enkle å bruke
Vår jobb er å gjøre din jobb enklere. Derfor kan du med Disko enkelt planlegge undervisning, sende innhold direkte til elevene, og følge arbeidet og den faglige utviklingen deres i ditt eget statistikkverktøy. Som lærer har du tilgang til alle fagene i tjenesten. Elevene har tilgang til fagene på sitt trinn.

Disko til videregående skole
Skoleåret 2022/23 dekkes fagene tysk 2, geografi, samfunnskunnskap og kroppsøving. Våren 2023 lanseres flere fellesfag til vg1 studieforberedende. Tjenesten vil neste årene dekke fellesfagene på vg2 og vg3.

Til toppen

Titler/bestilling