Disko

Strømmetjeneste for læring - kr. 0,- i 2022 når du logger inn på cdu.no

Fag: Geografi, Kroppsøving, Samfunnsfag, Tysk 2
Nivå: Vg2, Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Disko

Høsten 2022 åpner vi første del av Disko – en ny strømmetjeneste for læring med fagene geografi, kroppsøving, samfunnskunnskap og tysk 2 til videregående skole og læreplanene i LK20.

Disko er et godt sted å lære, og et godt sted å være lærer!
I Disko bringer vi aktuelle hendelser inn i fagene, og bruker teknologi og presentasjonsmåter på en måte som skaper inkluderende og aktive læringsopplevelser for elevene. Alt i en inspirerende innpakning, med den fleksibiliteten og oversikten læreren forventer av et digitalt læremiddel.

Strømmetjenesten gjør hverdagen enklere og inspirerende

  • Alle fag, alle trinn, én løsning.
  • Plukk og miks i et rikt utvalg av innholdstyper og ressurser.
  • Følg de kuraterte læringsløpene som tar elevene trygt gjennom kompetansemålene i fagene.
  • Komponer egne læringsstier som passer for dine elever og -grupper.
  • Varier undervisningen med et mangfold av filmer, tekster, quizer, individuelle oppgaver og klasseromsaktiviteter.
  • Alt du trenger for å følge med på progresjon, vurderinger og tilpasse undervisningen.
  • Åpenhet og transparens gjør det enkelt for eleven å være kildekritisk.

Disko skal dekke fellesfag til vg1, vg2 og vg3 og programfag
De første fagene i tjenesten er fagene tysk 2, geografi, samfunnskunnskap og kroppsøving. Våren 2023 lanseres de andre fellesfagene til Vg1 yrkesfag og studieforberedende. Tjenesten vil etter hvert også dekke fellesfagene og de fleste programfagene på Vg2 og Vg3.

Utviklingen av fagene i Disko vil foregå i tett dialog med lærere og elever gjennom skoleåret 2022/2023. Hvis du lurer på hva en strømmetjeneste for læring er, finner du svaret på dette på disko.cdu.no!

Nyttige verktøy som er enkle å bruke
Vår jobb er å gjøre din jobb enklere. Derfor kan du med Disko enkelt planlegge undervisning, sende innhold direkte til elevene, og følge arbeidet og den faglige utviklingen deres i ditt eget statistikkverktøy. Som lærer har du tilgang til alle fagene i tjenesten. Elevene har tilgang til fagene på sitt trinn.

(Latinsk ordbok: Disko
er det allmenne ordet for å lære i tillegg til betydningene studere og skjønne, erfare, få greie på. Infinitiven er discere.)

Til toppen

Titler/bestilling