De 300 første timene

  • Fag: Norsk som andrespråk
  • Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
  • Komponent: , Grunnbok, Lærerens bok
Titler/Bestilling
 
Et undervisningsopplegg i norsk som andrespråk på ungdomstrinnet som er til hjelp for lærere som underviser elever på begynnernivå, og som selv ikke behersker elevens morsmål.

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.