coSinus Digital matematikk (LK20)

Digitale ressurser matematikk, videregående vg1/vg2/vg3. Sinus 1P, 1T, 1P-Y, 1T-Y, 2P, 2P-Y, R1, S1, R2 og S2.

Fag: Matematikk 1P, Matematikk 1P-Y, Matematikk 1T, Matematikk 1T-Y, Matematikk 2P, Matematikk R1, Matematikk R2, Matematikk S1, Matematikk S2, Matematikk påbygging 2P-Y
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet
Om læreverket coSinus Digital matematikk (LK20)

coSinus digital matematikk alle ressurser på et sted med én innlogging! coSinus er et digitalt læremiddel i matematikk for videregående skole og er komplett med alle fag og ressurser til LK20: 1P, 1T, 2P, 1P-Y, 1T-Y, R1, S1, 2P, 2P-Y, R2 og S2. Sinus lærebøker og coSinus har samme struktur og fungerer godt sammen for den som ønsker å jobbe både analogt og digitalt. (Bestill riktig antall elevlisenser. Lærere i gruppen får automatisk tilgang).

Kampanje: For at flest mulig skal bli kjent med alle muligheter og verktøy som er integrert i coSinus digtial matematikk, har vi denne kampanjen for skoleåret 2022/2023:

Ved kjøp av nye klassesett med Sinus-bøker (LK20), tildeles like mange årslisenser til coSinus gratis (krever Feide-pålogging). Slik får alle elever som bruker fagfornyede Sinus bøker blant annet tilgang til undervisningsvideoer og oppgaver med hint og tilbakemeldinger.

Hva er coSinus?
coSinus er et heldekkende læremiddel i matematikk med teori, videoleksjoner (omvendt undervisning) og oppgaver. Du kan bruke coSinus som klassens eneste læremiddel i matematikk, eller ta i bruk deler av programmet som supplement til bøkene. Strukturen i coSinus er den samme som i Sinus-bøkene for fagfornyelsen, og det er enkelt å kombinere bruken av Sinus og coSinus for de som ønsker å jobbe både med og uten digitale hjelpemidler og utnytte alle mulighetene til variasjon.

I likhet med bøkene tilbyr coSinus en grundig gjennomgang av teorien, og legger til rette for at elevene selv oppdager sentrale sammenhenger, blant annet gjennom varierte oppgavetyper. I en rikholdig oppgavedel finner du dessuten blandede og åpne oppgaver tilpasset ny eksamen.


Utforskning, problemløsning og dybdelæring

  • I vg1-kursene finnes diskusjonsoppgaver og innlæringsoppgaver med ulik vanskelighetsgrad. Utforskende undervisningsopplegg finnes på Omkring Sinus lærernettsted (læreren trenger egen lisens til dette).
  • I vg2 og vg3-kusene finnes utforskende opplegg, diskusjonsoppgaver, prosjektoppgaver og innlæringsoppgaver med ulik vanskelighetsgrad.


FOR ELEVEN:

• Få teorien presentert som tekst, dynamiske figurer og videoleksjoner (til alle delkapitler)
• Løs oppgaver og få tilpassede tilbakemeldinger og hint underveis
• Eksempeloppgaver og løsningsforslag alltid tilgjengelig
• Integrert CAS og graftegner

FOR LÆREREN:
• Oversikt med rapporter over elevenes arbeid og progresjon, noe som lar læreren gi målrettet støtte og tilpasset opplæring
• Valgfrihet og muligheter for tilpasning av innholdet
• Kommunikasjon med den enkelte elev og klassen
• Selvrettende kapitteltester

Programmering

coSinus har et åpent og gratis, interaktivt programmeringskurs for lærere og elever. I Sinus og coSinus har vi valgt å bruke programmering der vi mener det kan gi merverdi for matematikkopplæringen, og vi bygger programmeringsforståelsen gradvis opp gjennom det øvrige fagstoffet.

Uavhengig om du velger å undervise med coSinus eller Sinus-bøker (trykte eller digitale) vil du og elevene ha nytte av supplerende ressurser på Sinus Elev- og lærernettsted.

Lisenser
Klikk på Lisenser i nettbutitkken, cdu.no, og bestill det antallet elevlisenser du trenger. Lærere får automatisk tilgang. Logg inn med Feide- eller CDU-bruker. Elevene dine blir synlige i gruppene etter hvert som de logger inn for første gang. Er du ikke tilknyttet en skole, må du bestille lisensen som er tilgjengelig for privat-brukere.

Ønsker du å bruke coSinus, har spørsmål eller innspill, send oss en e-post på cosinus@cappelendamm.no.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Pedersen underviser i matematikk og historie ved Lambertseter videregående skole, og er også sakprosaforfatter med krigshistorie som spesialfelt. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi. Han har over 25 års undervisningserfaring i matematikk, fysikk og naturfag. Han jobber i dag som lektor ved Måløy vidaregåande skule, der han underviser i ulike matamatikkurs. Sigbjørn ble tildelt Holmboeprisen i 2011.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Titler/bestilling