Core English

  • Fag: Engelsk fellesfag
  • Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Tekstbok, Fagnettsted, Digital ressurs
Titler/Bestilling
 
Basic skills - grunnleggende engelsk for elever i videregående som sliter med fellesfaget. Core English gir elevene øving i de grunnleggende ferdighetene i faget. Læreboka gir lesetrening og hjelper eleven i gang med å snakke engelsk, mens nettstedet www.core.cappelendamm.no trener elevene i å skrive og forstå mer av hva som blir sagt når noen snakker språket. Lærebok og nettsted handler om det samme: USA, Storbritannia, Sør-Afrika og Australia. Både læreboka og nettstedet har oppgaver på to nivåer.

Core English er et helt nytt læreverk i to deler som kan anvendes hver for seg, men der delene virker best om de blir brukt sammen. Læreboka gir elevene lesetrening og hjelper dem med å snakke engelsk. Nettstedet www.core.cappelendamm.no trener elevene i å skrive engelsk, og de øver på å forstå hva som blir sagt. Læreboka og nettstedet handler om de samme temaene: USA, Storbritannia, Sør-Afrika og Australia.

Core English går til kjernen
Core English konsentrerer seg om kjernen av engelskfaget – det viktigste. Det handler om å lese for å forstå heller enn for å huske – det handler om å lytte og skrive. Elevene lærer mye, de vil komme langt, men læreverket dekker ikke alle kompetansemålene i læreplanen og må brukes sammen med andre læremidler. På yrkesfag kan f.eks. en periode i hvert halvår settes av til Core English – for å løfte de grunnleggende ferdighetene og for å lære mer om de fire landene - ved hjelp av boka, nettstedet eller begge deler.

Forfatterbilde

Lisbeth M. Brevik

Lisbeth M. Brevik er cand.philol. med hovedfag i engelsk. > Forfatterprofil

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.