Core English

Basc skills for elever i videregående skole

Fag: Engelsk fellesfag
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Core English

Basic skills - grunnleggende engelsk for elever i videregående som sliter med fellesfaget. Core English gir elevene øving i de grunnleggende ferdighetene i faget. Læreboka gir lesetrening og hjelper eleven i gang med å snakke engelsk, mens nettstedet www.core.cappelendamm.no trener elevene i å skrive og forstå mer av hva som blir sagt når noen snakker språket. Lærebok og nettsted handler om det samme: USA, Storbritannia, Sør-Afrika og Australia. Både læreboka og nettstedet har oppgaver på to nivåer.

Core English er et læreverk i to deler som kan anvendes hver for seg, men der delene virker best om de blir brukt sammen.

Core English går til kjernen
Core English konsentrerer seg om kjernen av engelskfaget – det viktigste. Det handler om å lese for å forstå heller enn for å huske – det handler om å lytte og skrive. Elevene lærer mye, de vil komme langt, men læreverket dekker ikke alle kompetansemålene i læreplanen og må brukes sammen med andre læremidler. På yrkesfag kan f.eks. en periode i hvert halvår settes av til Core English – for å løfte de grunnleggende ferdighetene og for å lære mer om de fire landene - ved hjelp av boka, nettstedet eller begge deler.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

  • Språkporten

    Digitalt læremiddel med grammatikk og øvinger for engelsk, tysk, fransk og spansk

Forfatter(e)

Lisbeth M. Brevik er cand.philol. med hovedfag i engelsk. Hun har arbeidet som lærer og avdelingsleder i grunnskolen og i videregående skole og har bred erfaring med etterutdanning av lærere innenfor engelsk, lesing, læringsstrukturer og vurdering. Brevik er konsulent for Utdanningsdirektoratet, har utgitt lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og videregående skole og har publisert artikler om lesing og lesestrategier. Lisbeth M. Breivik er for tiden doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Titler/bestilling