CONNECT 8-10

Løfter engelsk som språkfag

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket CONNECT 8-10

CONNECT 8–10 er Cappelen Damms engelskverk på ungdomstrinnet. Verket dekker alle kompetansemålene i den reviderte læreplanen (2013) i engelsk.

CONNECT løfter engelsk som språkfag! Å sette engelsk som språkfag i sentrum, handler om å legge til rette for at elevene får styrket sin kommunikative kompetanse. God språklæring skjer gjennom dybdelæring, tydelig progresjon og systematisk stillasbygging. Dette innebærer blant annet fokus på mindre deler av tekstarbeidet om gangen, tydelig progresjon og grundig arbeid med eksempeltekster. Når elevene fordyper seg i tekstarbeidet, får de også tid til å forstå, gjenkjenne og anvende språkets strukturer. Det er dette som gir varig læring.

CONNECT Student’s Book – en alt-i-ett-bok for eleven
Elevboken består av seks kapitler og en oppslagsdel, Reference section. Hvert kapittel består av fem tekster i ulike sjangere, med tilhørende oppgaver. I tillegg fins det i alle kapitler to tekster beregnet på elever som trenger en ekstra utfordring, Further reading og Step up. Når elevene fordyper seg i tekstarbeidet, får de også tid til å forstå, gjenkjenne og anvende språkets strukturer. Elevene får jobbe i dybden med færre tekster for å utvikle en bedre lesekompetanse. De får arbeide grundig med færre språk- og grammatikkemner, og konsentrere seg om skriving av én teksttype i hvert kapittel.

CONNECT 8-10 Workspace – elevens og lærerens digitale "arbeidsrom" og ressursbank.
På nettsiden kan elevene arbeide med skriving, både mindre deler av skrivearbeidet og større innleveringer. Her finner de introfilmer til hvert kapittel, lyd til alle tekster, filmer, gloselister med lyd og en mengde gode oppgaver. Elevene på 8. og 9. trinn kan lagre skriveoppgavene sine, levere til lærer og få kommentar fra lærer. Elevene på 10. trinn kan lagre skriveoppgavene sine og levere oppsummering til lærer.

For at elevene skal bli gode skrivere, må skriveopplæringen være systematisk. Ved hjelp av skriverammer, setningsstartere, tydelige eksempler og mulighet for å revidere egne tekster gir vi elevene solide verktøy i skrivearbeidet. På denne måten blir alle elevene inkludert og får tydelige og trygge rammer rundt egen språklæring.

CONNECT 8-10 Workspace - lærerens ressursbank

I lærerressursene på nettsiden finner du:

• alle tekstene innspilt
• introfilmer til hvert kapittel
• kapittelfilmer – én av tekstene i hvert kapittel er en film
• korte skriveoppgaver
• korte kapittelprøver som trener elevene til eksamen
• tekstanalyse – et verktøy til å gå gjennom eksempeltekstene sammen med elevene
• skriverammer
• mulighet for å lagre, levere og kommentere elevenes skrivearbeid
• Easy read – en ekstra enkel tekst til hvert kapittel med utvidet stillasbygging og tilpassede oppgaver
• Toolbox – ressurser til elevene: Talking, Understanding, Writing, Grammar
• mengdetrening i ordtilfang og grammatikk
• lærerressurser med forslag til periodeplaner og ekstra lyttetekster

CONNECT Teacher’s Book – en alt-i-ett-bok for læreren
Dette er lærerens eneste bok, med nøyaktig samme visning av alle sidene som i Student’s Book. Her får læreren nyttige tips, forslag til opplegg og gjennomføring, og bakgrunnsinformasjon.

Hver tekst har i Teacher’s Book Before, During og After Reading Activities som legger til rette for veiledet lesing i klasserommet. Her finner du forslag til førlesingsaktiviteter, spørsmål som læreren kan stille underveis i lesingen og forslag til etterlesingsaktiviteter i klassen.

Med gode stillaser kan alle elever arbeide med de samme tekstene og oppgavene.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Siri Mohammad-Roe underviser i engelsk på grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen der hun underviste i engelsk og KRLE. I tillegg har hun jobbet som oversetter og er forfatter på læreverkene Connect 8-10, og Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm.

Tone Madsen arbeider til daglig som skoleleder i Osloskolen. Tone har lang fartstid både som engelsklærer og som lærer på ungdomstrinnet, og har mye erfaring med elever med spesielle behov for tilrettelegging. Hun er forfatter på læreverkene On the Move, Connect 8-10, og Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm.

Titler/bestilling