Citizens SF engelsk (Fagfornyelsen LK20)

Engelsk vg1 studieforberedende

Fag: Engelsk fellesfag
Nivå: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Citizens SF engelsk (Fagfornyelsen LK20)

Citizens SF er nyskrevet til fagfornyelsen og er et helhetlig læreverk som gjør det mulig å omsette intensjonene i den nye læreplanen til god praksis i klasserommet. Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar Citizens SF opp relevante temaer på en appellerende måte. Læreverket har rike nettressurser som gir mange muligheter, gratis for elever.


Læreboka i kombinasjon med læreverkets digitale ressurser gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelskfaget på vg1 studieforberedende. Citizens SF har både fysisk og digital lærebok.

• Lærebok Citizens SF Engelsk vg1 studieforberedende (2020)
• Digitale ressurser Citizens Elevnettsted (2020)
• Digitale ressurser Citizens Lærernettsted (2020)
• Digital lærebok Citizens SF Engelsk vg1 studieforberedende Unibok (2020) Epub-format
• Digital lærebok Citizens SF Engelsk vg1 studieforberedende Brettbok (2020) Pdf-format

Engasjerende temaer til utforsking og fordypning
Citizens SF er strukturert i fire kapitler om sentrale temaer fra den nye læreplanen og ett kapittel med kurs i viktige strategier og metoder for språklæring, tekstskriving og -analyse. De fire hovedtemaene er Connections, Challenges, Cultures og Citizens. Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar kapitlene opp engasjerende spørsmål: Hva knytter oss sammen som medborgere av det globale samfunnet? Hvilke krefter virker samlende og splittende i et demokrati? Hvordan kan vi forstå hverandre bedre på tvers av kulturer? Hvilke utfordringer er det viktig å mestre på det personlige planet og globalt?

Citizens SF legger opp til en aktiv elevrolle
Mange av oppgavene involverer samarbeid og utforsking, men elevene får også muligheter til å aktivt fordype seg i temaer de synes er interessante, og til å bruke kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Siden boka kun fokuserer på fire temaer, blir hvert tema belyst fra mange ulike synsvinkler. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier, dvs. strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett, på nettstedet citizens.cdu.no. I en egen sekvens bakerst i boka får elevene et stort antall fordypningsoppgaver å velge mellom. Mange av disse har tilknytning til kompetansemål i andre fag og egner seg derfor godt for tverrfaglig arbeid.

Citizens SF skal være et godt læremiddel for alle elever
Differensiering vises innad i hvert kapittel gjennom variasjon i tekstenes lengde, sjanger og vanskelighetsgrad. Førlesingsoppgaver aktiviserer elevenes bakgrunnskunnskaper og viser dem hvor de kan få hjelp og støtte til å f. eks. bruke lesestrategier. Oppgavene til hver tekst har gjennomgående en progresjon fra forståelse av innhold og språk til refleksjon og egen produksjon. I tillegg finnes mer utfordrende oppgaver og tekster på et høyere nivå for dem som trenger ekstra utfordringer.

Kjerneelementene Språklæring og Kommunikasjon
Kjerneelementene Språklæring og Kommunikasjon er basis for svært mye av innholdet og oppgavene i Citizens SF, men som det sies i læreplanens tredje kjerneelement, Møte med engelskspråklige tekster: «Språklæringen skjer i møte med engelskspråklige tekster». Ikke minst er elevenes motivasjon for faget og deres engasjement i lesing, lytting, diskusjoner og egen tekstproduksjon avhengig av at de møter tekster som appellerer. Derfor inneholder Citizens SF tekster i sjangere som intervju, podcast, blogg, leserinnlegg, dialog, feature-artikkel, tale og selvbiografi fra forfattere som kan interessere ungdommene. På elevnettstedet er det læringsstier med utstrakt bruk av film og video.

Citizens som digital bok
Citizens SF lærebok i digitalt format gir et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Læreboka finnes i to digitale formater: Citizens (2020) Unibok og Citizens (2020) Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Les mer om Unibok her.

Nettressurser med nyttige funksjoner
Citizens Elevnettsted er gratis for elever. De kan logge direkte inn på citizens.cdu.no med Feide eller cdu-bruker. Nettstedet er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver. Mange tekster i boka en ekstra læringssti – et strukturert læringsforløp med tekst, video og oppgaver, om et tema tilknyttet teksten.

De viktigste problemområdene i engelsk grammatikk introduseres i læreboka, og på Citizens Elevnettsted er det læringsstier med teori, interaktive oppgaver og skriveoppgaver. I tillegg finnes læringsstier med kurs i skriving i ulike sjangere. Eleven har også tilgang til en integrert interaktiv utgave av Cappelen Damms Engelsk ordbok. Alt arbeid gjort på Citizens Elevnettsted lagres og eleven får oversikt over aktivitet og resultater. Alle innleste tekster fra boka er tilgjengelig med lisensen Citizens Elevnettsted Pluss.

Citizens Lærernettsted har ressurser til hvert kapittel og til verket som helhet, bl.a. løsningsforslag, forslag til årsplaner, kapittelprøver, lyttemanus og undervisningsopplegg.
Lærernettstedet gir læreren oversikt over elevens og gruppens aktivitet, og mulighet for å tildele oppgaver. Citizens nettressurser er tilrettelagt for prosessorientert skriving og eleven kan kommunisere med læreren gjennom nettstedet. Tilgang til lærernettstedet krever kjøp av lisens.

Forfatterne er erfarne engelsklærere i videregående skole, og deres mål har vært å lage et helhetlig læreverk som gjør det mulig å omsette intensjonene i den nye læreplanen til god praksis i klasserommet. Vivill O. Andersen, Kristin Berger, Jaspreet Kaur Gloppen, Therese Holm, Monica Opøien Stensrud, David Woodhouse

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

David Woodhouse har bodd i Norge siden 2000 og har vært lektor i engelsk på videregående skole siden 2005. Han har engelsk og samfunnsfag i fagkretsen og har utdanning fra University of Sheffield, University of Nottingham og Høyskolen i Østfold. Han har tidligere jobbet for UDIR som en del av eksamensnemnda for VG1 engelsk. Woodhouse er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Vivill O. Andersen er lektor med hovedfag i engelsk (2001). Hun har jobbet for Grønland voksenopplæringssenter siden hun var ferdig utdannet. I tillegg til å undervise engelsk på videregående nivå har hun de siste ti årene undervist, samt utarbeidet læremateriell og lokale læreplaner, for internasjonale deltakere.

Therese Holm er lektor ved Sandefjord videregående skole, hvor hun har undervist siden 2005. Hun har mastergrad i engelsk og har språkfag som fransk, spansk, lingvistikk og norsk som andrespråk i fagkretsen sin, i tillegg til fagforfatterstudiet. Hun har undervisningserfaring innen språkfag på ulike nivå, alle engelskvariantene på studiespesialiserende og yrkesfaglig retning, og har også lang erfaring som lærer i fagene English A og Norwegian B innenfor International Baccalaureat systemet. Holm er spesielt glad i å undervise i litteratur, lingvistikk og fremmedspråk generelt, og har en undervisningsblogg fokusert på digital undervisning: https://theresesdigitaleklasserom.wordpress.com/. Hun er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Monica Opøien Stensrud er lektor med tilleggsutdannelse ved Mysen videregående skole, hvor hun underviser i engelsk. Hennes faglige interesser ligger i engelsk grammatikk, amerikansk kultur, historie og politikk, og hun har tidligere undervist og veiledet i amerikansk kulturkunnskap og engelsk grammatikk og kulturmøter ved Høgskolen i Østfold. Stensrud har bachelor i engelsk og internasjonal markedskommunikasjon fra Høgskolen i Østfold og master i engelsk språk fra Universitetet i Oslo. Hun er medforfatter av Citizens, engelsk for videregående skole.

Jaspreet Kaur Gloppen er lektor og avdelingsleder for studieforberedende ved Sotra videregående skole, og underviser i engelsk og historie. Hun er opptatt av å drive en vurderingspraksis som fremmer læring og har skrevet masteroppgave om videoretting i 2016 ved Universitet i Bergen. Bacheloroppgaven hennes ble utgitt i boka Norwegian-American essays, 2008: "Migration and Memory." I tillegg til en bachelorgrad fra UiB, har hun også en bachelorgrad fra India. Gloppen har bred erfaring med undervisning i engelsk, både for yrkesfag og studieforberedende, og har også jobbet som universitetslektor på UiB. Hun har også en blogg CorrectoErgoSum der hun deler undervisnings- og vurderingsopplegg i engelskfaget. Gloppen er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Kristin Berger er lektor ved Nøtterøy videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Etter endt utdanning i 1995 har hun undervist ved tre videregående skoler i fylket og på nåværende skole siden 1998. Hun har hovedfag i engelsk og underviser i engelsk, spansk og samfunnsfag. Hun har også hatt verv som fagkoordinator for alle språkfagene i fylket. I den forbindelse har hun hatt mye glede av kontakten med forskjellige forelesere og kursholdere innen fagmiljøet når hun har arrangert kurs for språklærerne. Hun bruker deler av stillingen sin til internasjonalisering og har stor tro på verdien av kulturutveksling for ungdom. Berger er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Titler/bestilling