Bios Biologi 1 og Biologi 2

Fag: Biologi, Biologi 1, Biologi 2
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Bios Biologi 1 og Biologi 2

Bios Biologi 1 og 2 framstår som faglig oppdatert, gjennomarbeidet og inspirerende. Bøkene inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. Bøkene er knyttet tett opp til læreplanens mål.

Læreplanmålene i fokus
Bios Biologi 1 og 2 blir revidert i 2018/2019 utfra tilbakemeldinger fra lærere og elever som har erfaringer med tidligere utgaver av boka. Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Fordypningstekster krydrer teoristoffet og gir elevene inspirerende glimt fra biologiens verden. Repetisjonsoppgaver etter hvert delkapittel fungerer som en sjekkliste for eleven.
Studiedelen etter hvert kapittel har varierte oppgavetyper og øvelser. Den har også utdrag av tidligere gitte eksamensoppgaver.

Mer på nett for elev og lærer
Bios elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, tv-klipp, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner og ekstra teori¬stoff. På lærernettstedet finner du blant annet oppgavebank til terminprøver, løsningsforslag til eksamensoppgaver, feltstoff, illustrasjoner fra boka og annet nyttig stoff som kan brukes i undervisningen.

Komponenter

Lærebok med grunn- og studiedel
Unibok- og Brettbok-utgaver
Elevnettsted, åpent og gratis
Lærernettsted, gratis lisens
http://bios.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)
Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en lang rekke vitenskapelige arbeider om temaer innen økologi og evolusjon, og har også utgitt ti populærfaglige bøker om evolusjon, om biologi og miljø og om skjæringsfeltet mellom biologi og filosofi. Han har mottatt flere priser for sin populærfaglige formidling, deriblant Riksmålsprisen i 2008.
Titler/bestilling