Bios

Fag: Biologi 1, Biologi 2
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Bios

Bios Biologi 1 og 2 framstår som faglig oppdatert, gjennomarbeidet og inspirerende. Bøkene inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. Bøkene er knyttet tett opp til læreplanens mål.

Læreplanmålene i fokus
Bios Biologi 1 og 2 blir revidert i 2018/2019 utfra tilbakemeldinger fra lærere og elever som har erfaringer med tidligere utgaver av boka. Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Fordypningstekster krydrer teoristoffet og gir elevene inspirerende glimt fra biologiens verden. Repetisjonsoppgaver etter hvert delkapittel fungerer som en sjekkliste for eleven.
Studiedelen etter hvert kapittel har varierte oppgavetyper og øvelser. Den har også utdrag av tidligere gitte eksamensoppgaver.

Mer på nett for elev og lærer
Bios elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, tv-klipp, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner og ekstra teori¬stoff. På lærernettstedet finner du blant annet oppgavebank til terminprøver, løsningsforslag til eksamensoppgaver, feltstoff, illustrasjoner fra boka og annet nyttig stoff som kan brukes i undervisningen.

Komponenter

Lærebok med grunn- og studiedel
Unibok- og Brettbok-utgaver
Elevnettsted, åpent og gratis
Lærernettsted, gratis lisens
http://bios.cdu.no

Til toppen

Forfatter(e)

Marianne Sletbakk underviser i biologi og matematikk ved Strinda vgs i Trondheim og er praksiskoordinator for studenter på den femårige lektorutdanningen ved NTNU.
Hun har undervist tre år i biologi for lærerstudenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, nå NTNU, og vært sekretær i Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningen ved NTNU.
Inger Gjærevoll er utdannet botaniker og lang erfaring som lærer i videregående skole. Hun er aktiv i Norsk botanisk forening og har skrevet flere bøker om planter, blant annet en fjellflora og en bok om kommuneblomstene i Trøndelag.
Håpnes er utdannet biolog, med mange års erfaring som feltbiolog både i Norge og på Svalbard. Håpnes begynte i Norges Naturvernforbund i januar 2008 etter å ha jobbet i WWF-Norge siden 1995. Som fagleder i Naturvernforbundet har han overordnet ansvar for Naturvernforbundets faglige arbeid innenfor naturmangfold.

Ragnhild Eskeland er forsker ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har sin utdanning fra Universitetet i Bergen og Ludvig Maximillians Universitet i München, Tyskland. Hennes bakgrunn er molekylærbiologi og biokjemi. Eskeland er også gruppeleder i et nytt Norsk Senter for Fremragende forskning som forsker på kreft og hvordan man kan gjøre kreftceller om til ufarlige celler. Hennes gruppe forsker på epigenetikk, hvordan miljøet påvirker genene og endrer genutrykket uavhengig av endringer i DNA sekvensen. For å forstå epigenetiske mekanismer bruker de kreftceller og stamceller og teknologi som genredigering.
Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en lang rekke vitenskapelige arbeider om temaer innen økologi og evolusjon, og har også utgitt ti populærfaglige bøker om evolusjon, om biologi og miljø og om skjæringsfeltet mellom biologi og filosofi. Han har mottatt flere priser for sin populærfaglige formidling, deriblant Riksmålsprisen i 2008.
Anne Spurkland er professor i anatomi ved Avdeling for molekylær medisin, Institutt for medisinske basalfag. Hennes forskning fokuserer på hvordan immunforsvarets T-celler gjenkjenner og reagerer på virusinfiserte celler og kreftceller. Hun har veiledet mer enn 10 PhD stipendiater fram til ferdig doktorgrad. Hun er forfatter av mer enn 120 vitenskapelige artikler. De siste seks årene har hun blogget om immunforsvaret for folk flest på immunglimt.no. Høsten 2017 utgav hun den populærvitenskapelige boken «Immun. Kroppens evige kamp for å overleve» (Spartacus)
Titler/bestilling