Bios Biologi 1 og Biologi 2

  • Fag: Biologi 1, Biologi 2, Biologi, Videregående
  • Nivå: Studieforberedende, Vg2, Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Alt-i-ett-bok, Fagnettsted, Digital ressurs, Lyd
Titler/Bestilling
   
Bios biologi 1 og 2 framstår som faglig oppdatert, gjennomarbeidet og inspirerende. Bøkene inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven.Bøkene er knyttet tett opp til læreplanens mål.

Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Studiedelen etter hvert kapittel har varierte oppgavetyper og øvinger.

Bios fagnettsted inneholder interaktive oppgaver, tv-klipp, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner og ekstra teoristoff. På lærersidene finner du blant annet feltstoff, illustrasjoner fra boka og annet nyttig stoff som kan brukes i undervisningen. Nettstedet følger den samme inndelingen som boka.

Komponenter
• lærebok med grunn- og studiedel
• elevnettsted, gratis
• lærernettsted, gratis

http://bios.cdu.no

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.