Apropos skriving

Blås liv i skriveundervisningen!

Fag: Norsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Apropos skriving

Nå satses det på skriving. Med Apropos skriving blir det lettere å inspirere og motivere, og samtidig arbeide grundig og systematisk.


Apropos skriving er et digitalt læremiddel i norsk for ungdomstrinnet, som dekker alle kompetansemål knyttet til skriving i den reviderte læreplanen.

Fagstoff presentert gjennom film, animasjon og lyd.

Sjumilssteg for skriveopplæringen
Med nettstedet Apropos skriving setter Cappelen Damm en helt ny standard for digitale læreverk i norskfaget.
NORSKNYTT 3-2013

Skrivehandlinger
Elevene blir kjent med fire skrivehandlinger, eller formål med skriving; å informere, å argumentere, å fortelle og å reflektere.

Sjangere
Knyttet til skrivehandlingene vil elevene få en motiverende og systematisk opplæring i skriving i 16 forskjellige sjangere:
Å informere – fagartikkel, instruksjon, portrettintervju, søknad og cv, referat
Å argumentere – debattinnlegg, drøftingsartikkel, omtale/anmeldelse
Å fortelle – eventyr/moderne eventyr, novelle, dramatekst, lyrikk
Å reflektere – essay, kåseri, tolkning/analyse, digital fortelling

Skrivefokus
I Apropos skriving får elevene øvelse i alle delene av skrivearbeidet:
Gjennom forskjellige skrivefokus får elevene kortere skriveoppgaver der de skal ha fokus på ett og ett område av skrivingen, for eksempel innledning, fortellemåter eller språklige virkemidler.

Eksempeltekster
I hver sjanger møter elevene tre eksempeltekster. De får en faglig gjennomgang av hver tekst, og tekstene brukes som utgangspunkt for korte skriveoppgaver.
Når elevene skal skrive egne tekster fins det oppgavesett med skriveoppgaver til hver sjanger i lærerressursene. Elevene kan velge blant mange ressurser som hjelper dem med å planlegge, skrive og revidere teksten sin.

Lagring
Elevene kan lagre alle skriveoppgaver og levere dem til læreren. Læreren har alltid tilgang til elevenes leverte oppgaver på sine sider.

Skolelisens
En skolelisens er en flerbrukerlisens som tillater skolen å knytte elever og lærere ved skolen til produktet. Skolen oppretter selv sine brukere gjennom Min side på cdu.no og knytter brukerne til lisensen.

Apropos skriving kommer i 3 forskjellige varianter etter skolestørrelse:
Apropos skriving (mini): opp til 100 registrerte elever
Apropos skriving (midi): opp til 300 registrerte elever
Apropos skriving (maxi): ubegrenset antall tilganger


Skolelisens gjelder i ett skoleår. All brukeradministrasjon og lisensdisponering skjer på Min side av innlogget lærer.

Når du setter sammen kompetansen til lærere, ønsker fra elever, resultater fra skriveforskning i inn- og utland med nye medier og nye muligheter, da får du Apropos skriving!

Til toppen

Forfatter(e)

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Titler/bestilling