Ankunft. Tysk II

Fag: Tysk, Tysk 2
Nivå: Vg1, Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Komponent: Alt-i-ett-bok, Arbeidsbok, CD, Digital ressurs, Fagnettsted, Grunnbok
Om læreverket Ankunft. Tysk II

Ankunft sikter først og fremst mot å utvikle elevenes kommunikative ferdigheter, muntlig og skriftlig. Forfatterne vil hjelpe tysklæreren med å engasjere elevene i faget og få dem til å bruke tyskkunnskapene sine aktivt. Tekster og oppgaver i Ankunft er derfor valgt med tanke på at elevene skal bruke sine språklige ferdigheter i relevante og interessante situasjoner.

Hvert kapittel inneholder «Praktisches Deutsch», et middel til å øke frase- og ordforråd, i et autentisk og tidsriktig språk som de kan se praktisk nytte av å beherske. Dette har vært styrken ved læreverket siden introduksjonen i 2006.

Hvorfor ny utgave – i 2012/2013?
Hvorfor revidere et læreverk som allerede er godt likt, vel innarbeidet og som har mange sterke sider? Samfunnet forandrer seg i de tysktalende landene og det synes både brukerne av verket og forlaget er viktig å fange opp. Gjennom brukerundersøkelsen har vi dessuten fått konkrete innspill fra tysklærere om hva som fungerer særlig godt og hva som er mindre vellykket i den gamle utgaven. Og vi har fått innspill til nytenkning og mindre justeringer både om bok og nettressurser. Alt kan gjøres bedre, og sammen med forfatterne har vi tatt grep i den nye utgaven som forbedrer verket og gjør Ankunft til et tidsriktig læremiddel for Tysk II i årene fremover.

KOMPONENTER
alt-i-ett-bok per årstrinn
elevnettsted - gratis
lærernettsted årstrinnslisens
www.ankunft.cdu.no

Ankunft 1 og 2 (2006/2007)
Elevene møter tyskspråklig kultur og blir med på en oppdagelsesferd i den tyskspråklige verden. De blir kjent med kultur, geografi, tradisjoner og skikker og ulike sider av samfunnslivet. Læreverket legger stor vekt på aktiv språkbruk. Læreverket blir holdt i salg selv om forlaget utgir ny utgave.

Ankunft 1 tekstbok består av 16 leksjoner med emner knyttet til ulike sider av kultur- og samfunnsliv i tysktalende land. Tekstene formidles gjennom ulike sjangrer som dialog, sakprosatekst, skjønnlitterære tekster og sanger. Boka har glossar i margen, oppgaver og minigrammatikk bakerst.

Arbeidsboka har mange og varierte oppgaver. Flere oppgaver er tenkt som pararbeid, slik at språket kan anvendes i dialoger. Kapitlene har oppgaver til glossaret og uttalen. Bakerst i arbeidsbøkene er det samlet uttaleøvinger som det er enkelt å repetere.

Ankunft 2 tekstbok er organisert i 12 emneområder med tekster i ulike sjangre, for eksempel skjønnlitteratur, sakprosa, dikt, sanger og dialoger til hvert emne. Det er lagt vekt på at tekstene skal være engasjerende og et godt utgangspunkt for muntlig trening. Lærere og elever velger i fellesskap hvilke tekster de vil arbeide med innenfor hvert emneområde.

Arbeidsboka er innholdsrik. Det er ikke meningen at elevene skal gjøre alle oppgavene, men her er det mange muligheter til å velge. Mange oppgaver er tenkt som pararbeid, slik at språket kan anvendes så naturlig som mulig i dialoger.

Fagnettsted
Fagnettstedet til Ankunft har interaktive grammatikkøvelser, lenker til internettoppgavene i arbeidsboka og egne internettoppgaver som bare finnes på nettstedet. Dessuten er det skjema for egenevaluering, alfabetisk glossar, nyhetsklipp og lydfiler. Nettstedet har også en lærerressurs: Für die LehrerInnen.

Cd-er for læreren
Alle tekstene i tekstboka er innlest på cd-ene, som også har med sangene fra boka.

Til toppen

Titler/bestilling