Anflug. Tysk I

Fag: Tysk 1
Nivå: Vg2, Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Anflug. Tysk I

Anflug tar oss med på oppdagelsesferd i den tyskspråklige verden. Vi blir kjent med kultur, geografi, tradisjoner og skikker og ulike sider av samfunnslivet. Læreverket legger stor vekt på aktiv språkbruk.


Tekstboka Anflug 1 består av 15 leksjoner med emner knyttet til ulike sider av kultur- og samfunnsliv i tysktalende land. Tekstene formidles gjennom ulike sjangrer som dialog, sakprosatekst, skjønnlitterære tekster og sanger. Boka har glossar i margen, oppgaver og minigrammatikk bakerst.

Arbeidsboka har mange og varierte oppgaver. Flere oppgaver er tenkt som pararbeid, slik at språket kan anvendes i dialoger. Kapitlene har oppgaver til glossaret og uttalen. Bakerst i arbeidsbøkene er det samlet uttaleøvinger som det er enkelt å repetere.

Tekstboka Anflug 2 består av tekster i ulike sjangre, og det er lagt vekt på å engasjere og gi elevene et godt utgangspunkt for muntlig trening av språket. Kapitlene tar blant annet for seg det å være ung, forelskelse, klær, tysk film, historie, skole og dataspill.

Arbeidsboka er innholdsrik, men det er ikke meningen at elevene skal gjøre alle oppgavene, her er mange valgmuligheter. Flere oppgaver er tenkt som pararbeid, slik at språket kan anvendes så naturlig som mulig i dialoger.

Fagnettsted
Fagnettstedet til Anflug har interaktive grammatikkøvelser, lenker til internettoppgavene i arbeidsboka og egne internettoppgaver som bare finnes på nettstedet. Dessuten er det skjema for egenevaluering, alfabetisk glossar, nyhetsklipp og lydfiler. Nettstedet har også en lærerressurs: Für die LehrerInnen.

CD-er for læreren
Alle tekstene i tekstboka er innlest på cd-ene, som også har med sangene fra boka.

Til toppen

Titler/bestilling