Alle tiders historie Vg2–3

Historie Vg2 og Vg3

Fag: Historie, Historie Vg2, Historie Vg3, Historie Vg3 Påbygg
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Alle tiders historie Vg2–3

Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget.

Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene. Gode introduksjonstekster til hvert kapittel forbereder elevene på det de skal lese om. Historiefortellingen er presentert uten forstyrrende grafiske elementer, det gjør den tilgjengelig også for lesesvake elever. Lærestoff knyttet til «historieforståelse og metoder» er samlet øverst på boksidene slik at de passer til historien som fortelles. På denne måten forstyrrer ikke elementene lesingen av grunnteksten, og det blir lettere for elevene å fordype seg.

Elevnettsted med lydbok
Her får elevene tilgang til lydbokfiler til hvert kapittel, begreper, interaktive oppgaver, bakgrunnsstoff og fordypningsoppgaver. Elevnettstedet er gratis og uten innlogging.

Lærernettsted med Historisk Atlas Digital
Lærernettstedet er innholdsrikt. Nettstedet har en god film- og bildebank til undervis­ningen, og du får tilgang til kartene og ressursene i Historisk atlas digital. Nettstedet har også forslag til årsplaner, undervisningsopplegg, prøver og evalueringskriterier. Tilgang krever kjøp av lisens.

Velg mellom to eller ett bind til Vg2 og Vg3
Alle tiders historie til Vg2 og Vg3 fås i ett bind og i to bind. Innholdet i de to utgavene er identisk.

Egen bok til påbyggingskurset
I Alle tiders historie Påbygging har forfatterne skrevet inn korte fortellinger som binder historien sammen der læreplanen for påbygging gjør store hopp.

Digiale utgaver av lærebøkene
Alle tiders historie til Vg2 og Vg3 og til påbyggingskurset fås også i digitale utgaver, som Unibok og Brettbok.

På bloggen vår Fagsnakk har vi mye stoff for lærere om historie.

Forfatterne presenterer Alle tiders historie
http://fagsnakk.no/historie/2013/03/13/alle-tiders-historie/

Møt de fire forfatterne
http://fagsnakk.no/historie/2013/03/13/alle-tiders-historie-mot-forfatterne/

Videofordrag fra Cappelen Damms historieseminarer i 2013, 2014 og 2015.
http://fagsnakk.no/historie/nytt-historieverk-vgs/

Til toppen

Alle tiders historie

Forfatterne presenterer læreverket og forteller om grepene de har gjort, og hva som er særegent med Alle tiders historie.
Forfatter(e)

Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er en av fire hovedforfattere på Alle tiders historie. Han er hovedforfatter læreverket Historie og filosofi og flere andre utgivelser til videregående skole: flere av Å lykkes med titlene og Kunsten å påvirke - retoriske tekster fra Holberg til i dag og som medforfatter på Kontakt Påbygging.

Trond Heum er lektor og fagutvikler ved Sandefjord videregående skole. Han har historie hovedfag, samt norsk, mediefag og statsvitenskap som øvrig fagkrets. Heum har også erfaring som foreleser i historie på lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og i mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold. Heum er en av fire hovedforfattere på historieverket Alle tiders historie. Han er spesielt opptatt av bruk av film i undervisningen og har skrevet bøkene Bli kjent med film (Læremiddelforlaget 2004), Film i prosjektarbeid (Læremiddelforlaget 2004) og Medieetikk for alle (Læremiddelforlaget 2007).

Ola Teige er historiker, og ansatt som leder for Kontor for samfunnskontakt og FoU-koordinator ved Høgskulen i Volda. Teige skrev i 2008 en doktoravhandling om elitens sosiale nettverk i Norge på 16-1700-tallet og har siden forsker på korrupsjon i det norske embetsverket 1790-1830. Teige er en av fire hovedforfattere på Alle tiders historie for videregående skole. Han har utgitt flere artikler og bøker, og er blant annet medforfatter av Den mislykkede spionen. Fortellingen om kunstneren, journalisten og landssvikeren Alfred Hagn (Humanist forlag 2010). De ukjente krigerne. Nordmenn i Første verdenskrig (Humanist forlag 2014) og Kragerøs historie (2016). Han har også erfaring som sensor, veileder og foreleser på universitets- og høyskolenivå.

Kåre Dahl Martinsen er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets Høgskole. Han har doktorgrad i statsvitenskap. Dahl Martinsen er en av fire hovedforfattere på Alle tiders historie og har skrevet kapitlene fra føreste verdenskrig og frem til i dag. Han har forsket på europeisk samarbeid før og etter Murens fall. Dahl Martinsen har arbeidet som lektor i den videregående skolen.

Titler/bestilling