Aktiv norsk

  • Fag: Norsk
  • Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Oppgavekort, Fagnettsted
Titler/Bestilling
 
Aktiv norsk er et læremiddel i norsk for elever med behov for tilrettelagt undervisning. Læremidlet er et nyttig supplement til den ordinære læreboka uansett hvilket læreverk skolen bruker.

Aktiv norsk dekker utdanningsprogrammene teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag og design og håndverk på yrkesfag, men vil også være anvendelig for elever på studieforberedende utdanningsprogram som strever med norskfaget

Komponenter:
åpent nettsted med interaktive oppgaver
120 oppgavekort i egen boks

Aktiv norsk gir mulighet for nye arbeidsformer i norskfaget. Mange av oppgavene er interaktive slik at elevene får tilbakemeldinger med det samme. Aktiv norsk er bygd opp rundt ulike caser som aktiviserer eleven med å løse oppgaver. Casene leder eleven fram gjennom malbaserte skriveoppgaver som gir eleven mulighet til å lage egne dokumenter i ulike sjangre.

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.