Aktiv norsk

Fag: Norsk
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Aktiv norsk

Aktiv norsk er et læremiddel i norsk for elever med behov for tilrettelagt undervisning. Læremidlet er et nyttig supplement til den ordinære læreboka uansett hvilket læreverk skolen bruker.

Aktiv norsk dekker utdanningsprogrammene teknikk og industriell produksjon, helse- og sosialfag og design og håndverk på yrkesfag, men vil også være anvendelig for elever på studieforberedende utdanningsprogram som strever med norskfaget

Komponenter:
åpent nettsted med interaktive oppgaver
120 oppgavekort i egen boks

Aktiv norsk gir mulighet for nye arbeidsformer i norskfaget. Mange av oppgavene er interaktive slik at elevene får tilbakemeldinger med det samme. Aktiv norsk er bygd opp rundt ulike caser som aktiviserer eleven med å løse oppgaver. Casene leder eleven fram gjennom malbaserte skriveoppgaver som gir eleven mulighet til å lage egne dokumenter i ulike sjangre.

Til toppen

Titler/bestilling