Access to International English

Fag: Internasjonal engelsk
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Access to International English

Access to International English kom i ny utgave 2017, der markedslederen i programfaget Internasjonal Engelsk gjennomgikk en grundig revisjon og oppdatering.

Access to International English (AIE) har utmerket seg med grundige artikler som gir både oversikt og dybdeforståelse, oppgaver med stor variasjon i arbeidsmåter og nivå, og skrive- og analysekurs som gjør elevene godt forberedt på eksamen og på å bruke engelsk i dagliglivet. Disse sterke sidene ved læreverket er beholdt og videreutviklet. Forrige utgave av AIE kom i 2012, og det var derfor både naturlig og nødvendig å gjøre vesentlige endringer i kapitlene om engelskspråklige medier, multikulturelle samfunn og globale utfordringer. Noen temaer behandles nå på tvers av kapitlene. Disse «røde trådene» i læreverket gir elevene trening i å forstå globale sammenhenger i en verden som ofte oppleves som fragmentert og forvirrende.

Litteratur er fortsatt en viktig del av AIE. I den nye utgaven er mer enn halvparten av de litterære tekstene nye – de fleste også i bokstavelig forstand siden de er skrevet i løpet av de siste par tiårene. Litteratur brukes i alle kapitlene til å gi innsikt i tematikken. I et eget kapittel brukes noveller og dikt til å gi elevene en innføring i litterær analyse. I tråd med ønsket om god sammenheng i læreverket, har de litterære tekstene i dette kapitlet tematikk som passer godt sammen med de øvrige kapitlene i boka.

Elevnettstedet på access.cdu.no er gratis og skal brukes som et supplement til læreboka. Det inneholder mange interaktive oppgaver, lydstoff, ekstra tekster, samt lenker til nyttig fagstoff.

Lærernettstedet er lisensbelagt. Ressursene inkluderer bl. a. kapittelprøver, løsningsforslag til oppgavene i boka og forslag til årsplan.

Komponenter:
Alt-i-ett-bok
Unibok
Brettbok
Elevnettsted - gratis
Lydnettsted - lisens
Lærernettsted - lærerlisens
Lærer-CD-er2012-utgaven: Oppdatert og med mer språk- og kommunikasjonstrening
skrivekurs og språkkurs som egne sekvenser etter hvert kapittel
• mange nye tekster, både sakprosa og litteratur
• eget kapittel om litteratur, med analysekurs
• differensiering – utfordrende oppgaver er merket med symbol
• utdanning og arbeidsliv samlet i ett kapittel
• egne sider med opplegg for fordypning («Digging Deeper»)
• innholdet har fått en generell oppdatering
• boka er blitt lysere og mer fargerik

KOMPONENTER i 2012-utgaven:
Lærebok med oppgaver
Lærer-CD-er (pakke med 2 cd-er)
Elevnettsted, gratis
Lærernettsted, gratis - passordbelagt

2007-utgaven av Access til Intenational English
Boka behandler alle temaer og kompetansemål som nevnes i læreplanen. Det er lagt stor vekt på litteratur av forfattere med en annen opprinnelsesbakgrunn enn USA og UK. Realiatekstene er for det meste skrevet av lærebokforfatterne. Boka har mange oppgaver for diskusjon, skrivearbeid og trening av språklige ferdigheter. Toolbox bak i boka gir veiledning til å videreutvikle språkkompetansen, både muntlig og skriftlig.

Lærer-CD-er
Alle tekstene i boka er innspilt på CD. Her er det også lytteøvinger. Transkript til lytteøvinger vil ligge i lærerressursen på nettet.

Fagnettsted: access.cappelendamm.no
Access to International English
har et innholdsrikt fagnettsted med egen ressurs for læreren. Til hver tekst tilbyr vi ekstra materiale, for eksempel ekstratekster og interaktive språkøvinger. På nettstedet er en del av realiatekstene lagt ut som lydfiler. Nettstedet er åpent og uten adgangsbegrensninger.

Til toppen

Titler/bestilling