Access to International English

  • Fag: Internasjonal engelsk
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Læreplan: Kunnskapsløftet
  • Komponent: , Alt-i-ett-bok, CD, Digital ressurs
Titler/Bestilling
     
Læreverket Access to International English ble lansert samtidig med det nye programfaget Internasjonal Engelsk i 2007. Behovet for å oppdatere og aktualisere innholdet, og gode forslagene til forbedringer gjorde det naturlig å utgi en revidert utgave i 2012. Begge utgavene dekker hele læreplanen i Internasjonal engelsk: språk og språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur.

2012-utgaven: Oppdatert og med mer språk- og kommunikasjonstrening
skrivekurs og språkkurs som egne sekvenser etter hvert kapittel
• mange nye tekster, både sakprosa og litteratur
• eget kapittel om litteratur, med analysekurs
• differensiering – utfordrende oppgaver er merket med symbol
• utdanning og arbeidsliv samlet i ett kapittel
• egne sider med opplegg for fordypning («Digging Deeper»)
• innholdet har fått en generell oppdatering
• boka er blitt lysere og mer fargerik

KOMPONENTER i 2012-utgaven:
Lærebok med oppgaver
Lærer-CD-er (pakke med 2 cd-er)
Elevnettsted, gratis
Lærernettsted, gratis - passordbelagt

2007-utgaven av Access til Intenational English
Boka behandler alle temaer og kompetansemål som nevnes i læreplanen. Det er lagt stor vekt på litteratur av forfattere med en annen opprinnelsesbakgrunn enn USA og UK. Realiatekstene er for det meste skrevet av lærebokforfatterne. Boka har mange oppgaver for diskusjon, skrivearbeid og trening av språklige ferdigheter. Toolbox bak i boka gir veiledning til å videreutvikle språkkompetansen, både muntlig og skriftlig.

Lærer-CD-er
Alle tekstene i boka er innspilt på CD. Her er det også lytteøvinger. Transkript til lytteøvinger vil ligge i lærerressursen på nettet.

Fagnettsted:access.cappelendamm.no
Access to International English
har et innholdsrikt fagnettsted med egen ressurs for læreren. Til hver tekst tilbyr vi ekstra materiale, for eksempel ekstratekster og interaktive språkøvinger. På nettstedet er en del av realiatekstene lagt ut som lydfiler. Nettstedet er åpent og uten adgangsbegrensninger.

Andre aktuelle læreverk

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.