Access to International English

Fag: Internasjonal engelsk
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Access to International English

Access to International English kom i ny utgave 2017, der markedslederen i programfaget Internasjonal Engelsk gjennomgikk en grundig revisjon og oppdatering.

Access to International English har utmerket seg med grundige artikler som gir både oversikt og dybdeforståelse, oppgaver med stor variasjon i arbeidsmåter og nivå, og skrive- og analysekurs som gjør elevene godt forberedt på eksamen og på å bruke engelsk i dagliglivet. Disse sterke sidene ved læreverket er beholdt og videreutviklet. Forrige utgave av Access to International English kom i 2012, og det var derfor både naturlig og nødvendig å gjøre vesentlige endringer i kapitlene om engelskspråklige medier, multikulturelle samfunn og globale utfordringer. Noen temaer behandles nå på tvers av kapitlene. Disse «røde trådene» i læreverket gir elevene trening i å forstå globale sammenhenger i en verden som ofte oppleves som fragmentert og forvirrende.

Litteratur er fortsatt en viktig del av Access to International English. I den nye utgaven er mer enn halvparten av de litterære tekstene nye – de fleste også i bokstavelig forstand siden de er skrevet i løpet av de siste par tiårene. Litteratur brukes i alle kapitlene til å gi innsikt i tematikken. I et eget kapittel brukes noveller og dikt til å gi elevene en innføring i litterær analyse. I tråd med ønsket om god sammenheng i læreverket, har de litterære tekstene i dette kapitlet tematikk som passer godt sammen med de øvrige kapitlene i boka.

Elevnettstedet på access.cdu.no er gratis og skal brukes som et supplement til læreboka. Det inneholder mange interaktive oppgaver, lydstoff, ekstra tekster, samt lenker til nyttig fagstoff.

Lærernettstedet inkluderer bl. a. kapittelprøver, løsningsforslag til oppgavene i boka og forslag til årsplan.

Komponenter:
Alt-i-ett-bok
Unibok
Brettbok
Elevnettsted - gratis
Lydnettsted - lisens
Lærernettsted - lærerlisens
Lærer-CD-er2012-utgaven: Oppdatert og med mer språk- og kommunikasjonstrening
skrivekurs og språkkurs som egne sekvenser etter hvert kapittel
• mange nye tekster, både sakprosa og litteratur
• eget kapittel om litteratur, med analysekurs
• differensiering – utfordrende oppgaver er merket med symbol
• utdanning og arbeidsliv samlet i ett kapittel
• egne sider med opplegg for fordypning («Digging Deeper»)
• innholdet har fått en generell oppdatering
• boka er blitt lysere og mer fargerik

KOMPONENTER i 2012-utgaven:
Lærebok med oppgaver
Lærer-CD-er (pakke med 2 cd-er)
Elevnettsted, gratis
Lærernettsted, gratis - passordbelagt

Til toppen

Forfatter(e)

Richard Burgess er musiker og forfatter. Han har mange års undervisningserfaring fra videregående skole og underviser nå på Universitetet i Sørøst-Norge. Burgess har vært forfatter på mange læreverk i engelsk for videregående skole, blant annet Access-serien for engelsk programfag.

Titler/bestilling