Access to English

Fag: Engelsk, Engelsk fellesfag
Nivå: Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Access to English

Du kan bla i nye Access to English her

KOMPONENTER
• Alt-i-ett bok
• Gratis elevnettsted
• Lisensbelagt lærernettsted

Alt-i-ett-bok
• God og engasjerende litteratur og sakprosa fra den engelskspråklige verden
• Vektlegging av sjanger- og språklig bevissthet gjennom «kurs» i skriftlig og muntlig bruk av språket
• Stor variasjon i aktivitetene til tekstene – mange oppgaver for både skriftlig og muntlig øving
• Vekt på å øve opp elevenes digitale ferdigheter

Elevnettsted
http://access.cdu.no har gratis elevnettsted som er strukturert etter temaer og tekster. Til hver tekst vil en finne utdypende ressurser og interaktive språkøvingsoppgaver.

På elevnettstedet er det også tre nyttige applikasjoner til variasjon i undervisningen:
• Glosemesteren til øving av glossaret i boken.
• Newsticker er en tilrettelagt nyhetstjeneste med tekst, lyd og oppgaver, 5 nyheter fra forskjellige engelskspråklige land per dag.
• i-Catcher som presenterer en ny video hver måned, med oppgaver.

Lærernettsted
Lærerressursen vil være lukket og lisensbelagt og med et utvidet innhold i forhold til tidligere utgaver. Her fins blant annet prøver, årsplan, undervisningsopplegg mm.

Lisens til lærernettstedet kan kun kjøpes av ansatte som er knyttet til en skole. Lærerlisensen til Access to English er en årstrinnslisens for én bruker og gjelder for et skoleår (til 31.08.).

Til toppen

Titler/bestilling