ABC (L97)

  • Fag: Norsk
  • Nivå: 2. trinn
  • Læreplan: L97
  • Komponent: , Arbeidsbok
Titler/Bestilling
 
I ABC er det lagt vekt på å skape interesse for og undring over språket. Bildene i boka er gode utgangspunkt for åpne samtaler slik at elevene opplever teksten som en helhet, før de begynner å arbeide med den enkelte bokstav.

ABC-boka består av en alfabetdel og en tekstsamlingsdel. Gro Dahle har skrevet spennende og varierte tekster til alfabetdelen, og tegningene til Elbjørg Ribe er en opplevelse i seg selv. Hvert bokstavoppslag er tilrettelagt for differensiert leseopplæring, og tekstene gir godt utgangspunkt for språklek og andre skapende aktiviteter. I tekstsamlingsdelen fins tekster fra eldre og nyere skjønnlitteratur og andre sjangre.

Bokstavboka A og B (A for stavskrift, B for løkkeskrift)
I disse engangsbøkene er det tilrettelagt bokstavprogram, overgang til sammenbundet skrift og rom for tekstskapning. Her gis det mulighet til å differensiere og individualisere aktivitetene.

Hane-Pane-boka er en arbeidsbok med varierte oppgaver og aktiviteter knyttet til innlæringen av alfabetet.

ABC Lærerens bok består av en generell del og en metodisk del knyttet til tekstene i ABC-boka. I den generelle delen blir leseopplæring og metoder gjennomgått. Her behandles også skriveopplæring knyttet til elevenes skriftlige arbeider, prosessorientert skriving, litteraturformidling, sjangerkunnskap - ikke minst muntlige sjangrer som har fått en sentral plass i den nye planen - IT og prosjektarbeid. I den metodiske delen gis konkrete ideer til arbeid med eksempeltekster og forslag til arbeidsmåter med utgangspunkt i de tre områdene i planen: lytte og tale, lese og skrive og kunnskap om språk og kultur.

ABCD har melodiene til mange av ABC -tekstene og sangene i tekstsamlingen. ABCD har rim og regler som barn har lest inn på sin egen dialekt. Forfatterne og skuespillere leser dikt og eventyr.

Forfatterbilde

Dagrun Skjelbred

Dagrun Skjelbred er professor emeritus i norsk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. > Forfatterprofil
Forfatterbilde

Gro Dahle

Gro Dahle Gro Dahle er født i 1962 og bor på Tjøme i Vestfold. Hun er cand.mag. fra Universitetet i Oslo og har studert kreativ skriving ved Høgskolen i Telemark. > Forfatterprofil

For å be om vurderingseksemplar må du være registrert og innlogget.