Å lykkes med...

Fag: Historie, Norsk, Rettslære 1, Rettslære 2, Videregående
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet
Om læreverket Å lykkes med...

Å lykkes med... er nyttige hjelpebøker for deg som er elev i videregående skole. De skal brukes sammen med de vanlige lærebøkene og hjelper deg med å strukturere stoffet og forberede deg til eksamen. Bøkene komprimerer stoffet og gir eleven "knagger" å henge den kunnskapen du allerede har på.

Å lykkes med norskfaget
Å lykkes med-serien i norskfaget er nyttige hjelpebøker for elever i videregående skole, elever som kun bruker digitale læremidler, privatister og andre som leser faget på egen hånd. I serien er det også bøker for historiefaget.

Presenterer sentrale temaer samlet for alle tre årene
Bøkene tar for seg sentrale temaer og presenterer stoffet samlet for alle tre årene. Presentasjonene gir en god oversikt over temaene. Tekstene er kortere og mer fortettet enn i vanlige lærebøker, og eleven får «knagger» å henge kunnskapen på. Til hver bok er det egne nettsider for elevene med «test-deg-selv-oppgaver».

Å lykkes med historie
Bøkene egner seg godt som effektiv lesing før prøver og eksamen. De to bøkene er skrevet etter gjeldende læreplan i historie for videregående skole. Stoffet blir presentert på en kort og oversiktlig måte, slik at eleven lett husker og forstår sentrale fakta og sammenhenger i faget. På nettstedet er det interaktive repetisjonsoppgaver, begrepsbank og kronologiske oversikter.

Forfatterne er fagpersoner med lang undervisningserfaring som har hjulpet mange klasser og enkeltelever med eksamensforberedelsene.

Til toppen

Forfatter(e)

Martin Westersjø er lektor med fagene samfunnsfag, historie og idrett. Han har i mange år undervist ved Kristiansand katedralskole Gimle, og er i tillegg timelærer ved Universitetet i Agder. Westersjø har skrevet flere lærebøker og arbeidsbøker i samfunnsfag.

Sigmund Dalehaug er jurist og lektor med master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, i tillegg har han en master i teologi og bachelor i kultur- og samfunnsfag. Dalehaug har undervist i rettslære, samfunnsfag, religion og sikkerhet i videregående skole i 14 år og vært sensor ved eksamen i rettslære 2. Han har også vært tilknyttet Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer, der han har rettet innleveringer og eksamener i bachlelorstudiet i juss.

Tommy Moum er idéhistoriker og lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og læreverket Historie og filosofi som kommer i ny utgave i 2023-23. Han har også vært medforfatter på flere læreverk i norsk.

Titler/bestilling