Vi kan!

Skapende arbeid i barnehagen

Fag: Kunst, kultur og kreativitet
Læreplan: Rammeplan for barnehager 2006
Om læreverket Vi kan!

Vi kan! Skapende arbeid i barnehagen består av en veiledning, bildesamling og tre cd-er.
Et mangfold av kreative aktiviteter er bygget opp rundt fem hovedtemaer:
· Millioner av katter
· Vennskap, tro og myter
· Barnas fortellinger
· Folketradisjoner
· Hattene tar ordet
Velg selv hvor dypt dere ønsker å dykke i hvert tema, støttet av veiledning, fortellinger, bilder og musikk. En ressurs for å tilrettelegge for læring gjennom kreativitet og lek. Aktivitets- og veiledningspakken er utarbeidet med hovedvekt på rammeplanens fagområde Kunst, kultur og kreativitet.

Til toppen

Titler/bestilling