Trix

Gir matematikken liv!

Fag: Matematikk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Trix

Trix inneholdervarierte oppgaver og lite tekst, noe som gjør det enklere å få med seg alle elevene.

Trix er et populært og godt utprøvd matematikkverk fra Danmark som nå har kommet i norsk utgave.

På 1. trinn består Trix av en engangsbok, mens det fra 2. trinn er en A- og en B-bok.

Elevbøkene er lette å bli fascinert av gjennom de ulike miljøene vi møter gjennom røffe og varierte illustrasjoner. Elevbøkene har lite tekst, så elever med liten tekstkompetanse kan lykkes i matematikken. Bøkene er tematisk oppbygd. Grundig systematikk i gjennomgåelse av det enkelte tema ved at det konsekvent tas i bruk mange tilnærmingsmåter som viser at det er flere veier til forståelse.

Hvert kapittel i Trix er oppbygd etter en fast struktur som vi kaller Timeglassmodellen. Et kapittel begynner åpent ved å trekke på elevenes erfaringsgrunnlag. Deretter snevres det inn til et presist og vel avgrenset matematisk kjerneinnhold. Læringsforløpet avsluttes med at elevene får prøvd ut sine nye matematiske ferdigheter.

Nederst på hver side er det en forklarende tekst for lærer og foreldre. Det er også utfyllende foreldresider bakerst i elevbøkene med praktiske råd, som bevisstgjør de hjemme på hvordan de kan stimulere barnets matematikkforståelse gjennom enkle, hverdagslige aktiviteter.

Matematikk er mye mer enn å sitte med nesa i ei bok: I Trix er det mange praktiske undersøkelser hvor elevene blir satt i sving med omfattende målinger og sammenligninger av alle slag, i klasserommet, ute i skolegården, på veien, hjemme elle andre steder.

På slutten av hvert kapittel er det egenevalueringsskjemaer, hvor elevene får evaluert egen begrepsforståelse og ferdigheter så langt.

Lærerhåndboka har faksimiler av alle sider i elevboka med utfyllende kommentarer og ideer. I tillegg inneholder Lærerhåndboka en rekke Ut-av-boka-aktiviteter.

Ta deg tid til å se gjennom ressurspermen til Trix. Her er alt du trenger av tilleggsoppgaver av alle slag og nivåer. I tillegg er det fargetransparenter av alle startsidene til det enkelte kapittel i elevboka. Til disse bildene hører det også med en fortelling som du finner i Lærerhåndboka.

I serien fins også en enkel bok med regnehistorier, og du kan også få bestilt geobrikker til bruk i klasserommet.

Til toppen

Titler/bestilling