Trigger Tilrettelagt

Fag: Naturfag
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Trigger Tilrettelagt

Trigger - alt henger sammen med alt er et tilrettelagt læremiddel i naturfag for ungdomstrinnet.

Trigger - alt henger sammen med alt består av tre hefter og en nettressurs.

 

 

Nettressursen inneholder 10 læringsstier:
Atomer
Molekyler
Kjemiske forbindelser
Masse
Massetetthet
Krefter
Energi
Temperatur
Elektromagnetisk stråling
Celler

Hver læringssti innledes med en førtest og avsluttes med en ettertest. Læringsstiene inneholder tekst, animasjoner, filmer og oppgaver.

Trigger - alt henger sammen med alt er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Titler/bestilling