Terminprøver Engelsk

Tekstsamling, veiledning og tester

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Terminprøver Engelsk

To prøvesett - to ganger i året - på tre trinn!

Bruk tiden din på undervisning, veiledning og læringsfremmende aktiviteter, og la Cappelen Damm levere terminprøvene!

Nye prøver to ganger i året
Hvert skoleår kommer det nye terminprøver til alle trinn høst og vår. Prøvene vil til enhver tid være oppdatert i forhold til siste eksamen i engelsk og etter alle nye krav til vurdering.

NYHET
På hvert trinn foreligger det nå to prøvesett istedenfor ett. Dette gir større fleksibilitet i valg av oppgaver.

Terminprøven for hvert trinn består av:
- en tekstsamling i to versjoner – Perspectives Magazine som nettside og PDF
- to prøvesett som består av oppgaver til temaet i tekstsamlingen
- en lærerveiledning som kan leses digitalt, lagres og skrives ut etter ønske

Tekstsamling - Perspectives Magazine
Tekstsamlingen består av et utvalg saktekster og skjønnlitterære tekster i forskjellige sjangre. Hvert hefte har et gjennomgående tema, og utvalget av tekster er tilpasset hvert enkelt trinn, når det gjelder både tema, omfang og språk. På nettsiden kan elevene lytte til tekstene, forstørre tekst og få ordforklaringer.

Prøven
Selve prøven består av en A-del og en B-del. Del A inneholder to kortere obligatoriske tekstoppgaver knyttet til tekstsamlingen. B-delen består av fire tekstoppgaver. Her velger elevene selv den oppgaven de vil svare på. Alle prøvene er lagd som heldagsprøver (fem klokketimer), men todelingen gjør at de om ønskelig lett kan brukes som halvdagsprøver.

Endringer gjort i tråd med eksamen 2014 og 2015
Det er innført en ukjent tekst i prøvene for 9. og 10. trinn. På disse to trinnene skal elevene velge teksttype selv. For at elevene skal få trening i å velge en teksttype som kan passe til formålet med oppgaven, har vi foreslått teksttyper som kan passe. Dette vil styrke elevenes sjangerbevissthet og kunne hjelpe dem på eksamen der denne formen for kompetanse måles.

Veiledningen
Hvert prøvesett kommer med egen lærerveiledning hvor man kan finne tips til arbeid med de forskjellige tekstene. Veiledningen viser også hvordan prøven kan brukes i underveisvurdering av elevene. Videre fins det oversiktlige og konkrete krav til forskjellige grader av måloppnåelse, samt oppgavespesifikke krav.

Skolelisens
En skolelisens er en flerbrukerlisens som tillater skolen å knytte elever og lærere ved skolen til produktet. Skolen oppretter selv sine brukere gjennom Min side på cdu.no og knytter brukerne til lisensen.

Terminprøvene kommer i 3 forskjellige varianter etter skolestørrelse:
Terminprøver Engelsk (mini): opp til 100 registrerte elever
Terminprøver Engelsk (midi): opp til 300 registrerte elever
Terminprøver Engelsk (maxi): ubegrenset antall tilganger


Skolelisensen gjelder i ett skoleår. All brukeradministrasjon og lisensdisponering skjer på Min side av innlogget lærer.

Til toppen

Titler/bestilling