Terminprøver Engelsk

Tekstsamling, veiledning og tester

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet
Om læreverket Terminprøver Engelsk

Terminprøver Engelsk er erstattet av Digitale terminprøver i engelsk. Alle skoler som har lisenser til Terminprøver Engelsk, får automatisk tilgang til de nye terminprøvene i Skolen fra Cappelen Damm ut skoleåret 2021/2022. De nye prøvene er utviklet i tråd med ny læreplan og ny eksamensordning.

Bruk tiden din på undervisning, veiledning og læringsfremmende aktiviteter, og la Cappelen Damm levere terminprøvene!


Nye prøver to ganger i året
Hvert skoleår kommer det nye terminprøver til alle trinn høst og vår. Prøvene vil til enhver tid være oppdatert i forhold til siste eksamen i engelsk og etter alle nye krav til vurdering.
Prøvene er i tråd med årets eksamensveiledning i engelsk. På 8. og 9. trinn er prøvene oppdatert i samsvar med ny læreplan (LK20). Dette betyr at tekstsamlingene og prøvene er lagd med utgangspunkt i de nye kjerneelementene og kompetansemålene i faget, og prøvene kan i større grad enn før gjennomføres både muntlig og skriftlig. Tekstsamlingene inneholder tekster som belyser de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.

NYHET
På hvert trinn foreligger det nå to prøvesett istedenfor ett. Dette gir større fleksibilitet i valg av oppgaver, samt mulighet til å klippe og lime et oppgavesett slik du ønsker det selv.

Terminprøven for hvert trinn består av:
- en tekstsamling i to versjonerPerspectives Magazine som nettside og PDF. Tekstene finnes også som lyttetekster.
- to prøvesett som består av oppgaver til temaet i tekstsamlingen
- en lærerveiledning med tips til undervisningsopplegg og vurdering

Alle delene av terminprøvene kan leses digitalt, lagres og skrives ut etter ønske.

Tekstsamling - Perspectives Magazine
Tekstsamlingen består av et utvalg saktekster og skjønnlitterære tekster i forskjellige sjangre. Hvert magasin har et gjennomgående tema, og utvalget av tekster er tilpasset hvert enkelt trinn, når det gjelder både tema, omfang og språk. På nettsiden kan elevene lytte til tekstene, forstørre tekst og få ordforklaringer.

Prøven
Selve prøven består av en A-del og en B-del. Del A inneholder to kortsvarsoppgaver knyttet til tekstsamlingen. Som på eksamen, er én av kortsvarsoppgavene på 9. og 10. trinn knyttet til ukjent tekst. Del B består av fire oppgaver der elevene skal skrive et lengre svar. Her velger elevene selv den oppgaven de vil svare på. Alle prøvene er lagd som heldagsprøver (fem klokketimer), men det finnes utallige måter å bruke prøvene på, for eksempel som halvdagsprøver, lekser, øvelse i timen eller til prosessorientert skriving. Du kan laste ned prøvene i Word og redigere dem slik det passer deg!

Veiledningen
Hvert prøvesett kommer med egen lærerveiledning hvor du kan finne tips til arbeid med de forskjellige tekstene og opplegg du kan bruke i klasserommet. Veiledningen viser også hvordan prøven kan brukes i underveisvurdering av elevene. Videre fins det oversiktlige og konkrete krav til forskjellige grader av måloppnåelse, samt oppgavespesifikke krav.

Skolelisens
En skolelisens er en flerbrukerlisens som tillater skolen å knytte elever og lærere ved skolen til produktet. Skolen oppretter selv sine brukere gjennom Min side på cdu.no og knytter brukerne til lisensen.

Terminprøvene kommer i 3 forskjellige varianter etter skolestørrelse:
Terminprøver Engelsk (mini): opp til 100 registrerte elever
Terminprøver Engelsk (midi): opp til 300 registrerte elever
Terminprøver Engelsk (maxi): ubegrenset antall tilganger


Skolelisensen gjelder i ett skoleår. All brukeradministrasjon og lisensdisponering skjer på Min side av innlogget lærer.

Til toppen

Titler/bestilling