Standpunkt (2009)

Fag: Samfunnsfag
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Standpunkt (2009)

KUNNSKAPER, ENGASJEMENT OG STANDPUNKT er den bærende pedagogiske tanken. Læreverket skal engasjere elevene til å tenke kritisk og ta standpunkt i viktige samfunnsspørsmål. Nettstedet inneholder interaktive oppgaver samt lyd- og videoklipp, mm. Eget lærernettsted med undervisningstips, framdriftsplaner og supplerende fagstoff.

De ulike oppgavene knyttet til tekster og bilder gir muligheter for å trene på grunnleggende kunnskaper og ferdigheter og kritisk tenkning. Struktur, faktastoff og oppgaver skaper en ryddig og fleksibel læringsarena i faget.

Nettstedet inneholder interaktive oppgaver samt lyd- og videoklipp, bilder og tekster tilrettelagt arbeidet med faget.

Eget lærernettsted som innholder undervisningstips, framdriftsplaner og supplerende fagstoff.

Læreverket består av:
• Grunnbok med oppgaver
• Gratis elevnettsted
• Gratis lærernettsted

Til toppen

Forfatter(e)
Martin Westersjø er lektor med fagene samfunnsfag, historie og idrett. Han har i mange år undervist ved Kristiansand katedralskole Gimle, og er i tillegg timelærer ved Universitetet i Agder. Westersjø har skrevet flere lærebøker og arbeidsbøker i samfunnsfag.
Åse Lauritzen er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Hun har også engelsk, statsvitenskap og pedagogikk i fagkretsen. Spesialfeltet hennes er økonomisk historie og teknologi- og vitenskapshistorie. Hun underviser ved Bjørknes Privatskole i Oslo.
Jorun Berg er utdannet fra universitetene i Bergen og Trondheim med juridisk grunnfag, spesialfag arbeidsrett, samfunnsøkonomi og IKT i fagkretsen. Hun underviser i samfunnsfag, rettslære og samfunnsøkonomi ved Oslo katedralskole.
Titler/bestilling