Språkporten

Digitalt læremiddel med grammatikk og øvinger for engelsk, tysk, fransk og spansk

Fag: Engelsk fellesfag, Spansk
Nivå: Vg2, Vg1, 8. trinn, Vg3, 9. trinn, 10. trinn, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Språkporten

Språkporten er fellesnavnet for fire nettbaserte læremidler i fremmedspråk og engelsk med grammatikkteori, oppgaver, skrivetrening og drilløvinger.
Språkporten er tilpasset for engelsk SF Vg1 og YF Vg1/Vg2, tysk I og II, fransk I og II, spansk I og II, og fungerer på PC, Mac, brett og mobil. Læremidlene vil også være velegnet på ungdomstrinnet.

Lisensvarighet er 2 skoleår med utløp 31. august i år 2.

sprakporten.cdu.no

I Språkporten går teori og oppgaver hånd i hånd
Grammatikkdelen består av teori og interaktive oppgaver med umiddelbar respons. Oppgavene er delt i to nivåer. Du velger om du vil løse oppgaver til nivå I eller II, eller om du vil veksle mellom nivåene innefor et tema. Under arbeidet med de interaktive oppgavene til et tema, kan du ved et tastetrykk få vist teorien som hører til oppgaven, lese og studere, og så fortsette med oppgavene. Alle fire språk er strukturert etter samme mal.

Orddrill
Det er valgt ut 12 temaer med 50 ord til hvert tema. Temaene inneholder nyttige ord fra dagliglivet som gjør at du også kan kommunisere om ditt eget land på fremmedspråket. Orddrillen består av multiple choice-oppgaver og er toveis: norsk ¿ fremmedspråket eller fremmedspråket ¿ norsk. Du kan selv velge om oppgaven skal løses med tidsbegrensing eller ikke. Når et tema er avsluttet, vises fasit. I fasiten ser du den korrekte oversettelsen og hva du har svart, markert som rett eller galt. Du kan velge å fortsette med nye ord innenfor det valgte temaet, eller gå videre til et annet tema.

Verbdrill
Dette er et øvingsverktøy for a verbo-bøyning av de mest sentrale (ca. 100) uregelmessige verbene. Her er det også to nivåer. På nivå I må du skrive inn den ene formen som mangler, og dette endrer seg for hver gang du gjør en oppgave. På nivå 2 får du bare oppgitt norsk oversettelse og infinitivformen av verbet på fremmedspråket og må selv skrive inn resten av bøyningsmønsteret.

Skrivetrening
Språkporten gir deg eksempeltekster, steg-for-steg hjelp og oppgaver der du skal produsere forskjellige typer tekster: formell e-post, formelt brev, CV, artikkel, reiseblogg, biografi, forfatterbiografi og filmanmeldelse. Tekstene kan skrives ut.

Ordbøker
Cappelen Damms tospråklige digitale ordbøker vil være en del av Språkporten uten ekstra kostnader. 

Til toppen

Titler/bestilling