Skriveriet

Verkstedet der alle kan lage proffe tekster

Fag: Norsk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Skriveriet

Skriveriet er et skriveverksted for elever som trenger tilrettelagt undervisning i norsk på 5.-7. trinn. Her får elever som strever med å produsere tekst en ny og motiverende måte å arbeide på.

Nettstedet har et stort utvalg av aktuelle sjangrer, og tema og innhold er i tråd med målene i Kunnskapsløftet. Teksten får et ryddig og fint design, noe som vil inspirere til videre tekstarbeid.

Elevene kan velge å jobbe på tre ulike nivåer med ulik grad av hjelp. Nivåene spenner fra nivå 1 som ikke fordrer stor grad av skriveferdighet, til nivå 3 der elevene skal skrive fritt ved hjelp av motiverende igangsettere. Målet er at alle elevene skal få til fullgode tekster innenfor de ulike sjangrene.

Til toppen

Forfatter(e)
Toril er forteller, sanger og lærer. Hun underviser i norsk på lærerutdanninga ved Høyskolen i Oslo og Akershus, og også som frilans forteller. Hun har lagd flere forestillinger for Den kulturelle skolesekken, og har lang erfaring som formidler, redaktør og kursholder.
Titler/bestilling