Sinus matematikk yrkesfag 1P-Y, 1T-Y (Fagfornyelsen LK20)

Matematikk yrkesfag vg1

Om læreverket Sinus matematikk yrkesfag 1P-Y, 1T-Y (Fagfornyelsen LK20)

Sinus 1 P-Y er et helhetlig læreverk i matematikk 1P-Y for yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående skole, og er skrevet til fagfornyelsen 2020 og ny læreplan.

Komponenter 

Sinus 1P-Y med teoridel og oppgavedel
Sinus Basis 1P-Y enkel teori med utfyllingsoppgaver, engangsbok
Sinus Pluss 1P-Y trinnvis teori med interaktive oppgaver, lisens
Sinus Elevnettsted, åpent og gratis
Omkring Sinus Lærernettstedet, lisens
Sinus 1P-Y Brettbok-utgave
coSinus Digital (1P-Y, 1P og 1T) – gratis bruk 2019/2020

Fagfornyelsen og matematikkfaget

I Sinus 1P-Y legger vi vekt på utforskning og dybdelæring i matematikk. Kvalitetssikret fagstoff blir presentert på en lettfattelig måte, og suppleres med nye elementer som diskusjonsoppgaver og utforskende undervisningsopplegg. Bokas struktur tar utgangspunkt i temaene som er felles for praksisfeltene på yrkesfag, men går også nøye inn på kompetansemålene som er spesifikke for hver av dem, på praksisfeltenes premisser. Dybdelæring i matematikk

Sinus 1P-Y gir læreren større valgfrihet til å gå gjennom stoffet på flere ulike måter. Til hvert delkapittel finnes mange oppgaver som er egnet for utforskning og diskusjon. Oppgavene går både bredere og dypere enn i tidligere utgaver av boka. For å løse disse oppgavetypene må elevene sette sammen og bruke fagstoff fra ulike deler av læreboka.

De tverrfaglige temaene

Folkehelse og livsmestring. I Sinus 1P-Y får elevene vurdere valg knytta til personlig økonomi. Boka tar elevene igjennom de ulike dimensjonene av personlig økonomi, som lønns- og skatteberegning, forbruk og låneopptak.


Demokrati og medborgerskap

Praktiske oppgaver som lar elevene samle inn data om forhold fra praksisfeltet og nærmiljøet hjelper dem til å se hvordan statistikk og datasett kan brukes til å belyse viktige temaer. Samtidig lar boka elevene reflektere over hvordan ulike statistikkfremstillinger kan brukes i politikk- eller markedsføringsøyemed.

Utforskende undervisningsopplegg

Mange av delkapitlene i Sinus 1P-Y kan undervises på alternative måter ved å bruke våre utforskningsark. Disse arkene er tilleggsressurser, og består av konkrete undervisningsopplegg som lar elevene oppdage algoritmer og regler før læreboka presenterer dem. Vi tror dette gir elevene eierskap og trygghet til å foreslå egne løsningsstrategier på oppgaver de ikke kjenner.

Du kan lese mer om utforskningsarkene i Sinus her (kommer).


Digitale ressurser for elevene

Elevene kan fritt bruke ressursene på nettstedet som er gratis, men de må logge inn. På elevnettstedet finnes løsningsforslag til mange oppgaver, videoer til omvendt undervisning og animasjoner. For å få tilgang bestilles gratis lisens på cdu.no.


Digitale ressurser for lærerne

Omkring Sinus finnes nyttige ressurser for læreren. Her ligger heldagsprøver, årsplaner og videoer som viser hvordan du kan bruke våre utforskningsark, samt Tavlebok (digital versjon av læreboka, tilpasset visning i klasserommet). For tilgang til Omkring Sinus kreves innlogging og lisens.


Digital lærebok

Læreboka finnes i digitale utgaver, som Sinus 1P-Y Brettbok for elevene og Sinus 1P-Y Tavlebok for lærerne.


coSinus Digital ressurs - som supplement eller heldekkende 

Sinus 1P-Y finnes som heldigitalt læreverk i coSinus. Her finnes teori tilpasset digital visning, med animasjoner og dynamiske figurer, filmer til bruk i omvendt undervisning og en oppgaveløsningsfunksjonalitet som gir elevene tilbakemeldinger på feilene de gjør når de løser oppgaver. Du kan bestille lisens til coSinus her.


Forfatterne våre: Tradisjoner og nyskapning hånd i hånd

Einar Gustafsson, Egil Reidar Osnes og Tore Oldervold har ført Sinus 1P-Y i pennen. Einar og Egil Reidar er nye i forfattergruppa, mens Tore har vært med som forfatter siden de første utgivelsene av Sinus. Otto Svorstøl har jobbet med Sinus som forlagsredaktør, og senere som forfatter. Birte Vestergaard er en mye brukt foredragsholder med utforskende opplegg i matematikk som interessefelt. Terje Andreas Pedersen og Robin Bjørnetun Jacobsen har stått for oppgaver til mange kapitler.

Til toppen

Titler/bestilling