Sinus matematikk R1, S1, R2, S2, X (Fagfornyelsen LK20)

Matematikk vg2 og vg3, programfag studieforberedende

Fag: Matematikk R1, Matematikk S1
Nivå: Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet
Om læreverket Sinus matematikk R1, S1, R2, S2, X (Fagfornyelsen LK20)

Sinus-læreverket er et engasjerende og helheldekkende læreverk til programfag matematikk i videregående skole og er utviklet til ny læreplan i faget i forbindelse med fagfornyelsen (LK20). Sinus legger vekt på utforskning og dybdelæring i matematikk.

Sinus består av følgende komponenter:
• Sinus R1, Sinus S1, Sinus R2 og Sinus S2 – trykt lærebok og digitale utgaver
• Sinus Elevnettsted
• Sinus Lærernettsted
• coSinus heldigitalt læremiddel

Sinus R2 og Sinus S2 utgis våren 2022.

https://sinus.cappelendamm.no/

Sinus lærebøker og coSinus Digital har samme struktur og fungerer godt sammen for den som ønsker å jobbe både analogt og digitalt.

Fagfornyelsen og matematikkfaget
Sinus gir god variasjon mellom utforskende læring og teoristoff med eksempler og oppgaver. En naturlig del av lærestoffet i programfagene er å bruke matematikk til å utforske, modellere og arbeide med naturvitenskapelige og samfunnsøkonomiske temaer. Interessante diskusjonsoppgaver, prosjektoppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad legger til rette for engasjerende og tilpasset læring. I tillegg avsluttes hvert kapittel med repetisjonsoppgaver.

Utforske strategier og sammenhenger
Alle kapitlene i lærebøkene har flere utforskende undervisningsopplegg. Gjennom disse får elevene selv oppdage og komme fram til sentrale sammenhenger i matematikkfaget. Det vil gi dybdeforståelse, mestringsfølelse og eierskap til løsningsstrategier. I Sinus-bøkene utforskes mange ulike metoder og algoritmer for å løse problemer. I oppgavene står problemløsning gjennom kreativitet og utforskning sentralt.

Diskusjon og utvikling av matematisk språk
Bøkene inneholder mange diskusjonsoppgaver som skaper engasjerende samtaler og legger til rette for varierte anvendelser av matematikk der elevene får bruke sin kompetanse og vise matematiske tankerekker. Gjennom læreverket lærer elevene å bruke matematiske symboler, språk og resonnementer som er tilpasset temaene de jobber med. Dessuten er det prosjektoppgaver der elevene får anvende matematikken i relevante, naturvitenskaplige og samfunnsøkonomiske situasjoner.

Digitale hjelpemidler
Mange av eksemplene og oppgavene i Sinus krever bruk av programmering og graftegner. Når digitale hjelpemidler er hensiktsmessig for å løse et problem, forklares fremgangsmåten nøye i boka. I programfagene fokuserer vi særlig på programmet GeoGebra og programmeringsspråket Python. Programmering inngår som en integrert del av opplæringen i spesielt Sinus R1 og Sinus R2, både til å skrive små og større programmer. Programmeringen bidrar til å styrke elevenes forståelse av matematikken ved at de lærer seg å abstrahere sammenhenger og generalisere lovmessigheter i faget.

Digitale ressurser for elever og lærere
coSinus Digital er strukturert etter læreboken Sinus. Her finnes digitalt tilpasset teori, videoundervisning og en smart oppgaveløsningsmodul med tilpassede tilbakemeldinger som hjelper elevene videre når de løser oppgaver. Læreren har her også tilgang på kapittelprøver og forslag til halv- og helårsvurderinger som elevene kan gjøre direkte i coSinus.

Les mer om coSinus her.

Sinus Elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, løsningsforslag og animasjoner. På lærernettstedet finner læreren terminprøver, årsplaner og tavlebøker (digital versjon av lærebøkene). Lærernettstedet Omkring Sinus krever at skolen har kjøpt lisens, mens elevnettstedet er gratis.

Sinus Brettbøker er en digital utgave av læreboka i PDF-format. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget.

Forfatterne våre: Tradisjoner og nyskapning hånd i hånd
Einar Gustafsson, Egil Reidar Osnes og Tore Oldervoll har ført de nye utgavene av Sinus-bøkene i pennen. Gustafsson og Osnes er nye tilskudd til forfattergruppa, mens Oldervoll har vært med som forfatter siden de første utgivelsene av Sinus. Otto Svorstøl har jobbet med Sinus som forlagsredaktør, og senere som forfatter. Sammen med Terje Andreas Pedersen og Robin Bjørnetun Jacobsen har Svorstøl stått for oppgaver. Til sammen står forfattergruppa for en videreføring av kvaliteten Sinus er kjent for, og en fornying i tråd med det vi tror er gode læremidler, god pedagogikk og god didaktikk.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Pedersen underviser i matematikk og historie ved Lambertseter videregående skole, og er også sakprosaforfatter med krigshistorie som spesialfelt. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Titler/bestilling