Sinus Vg3 Studiespesialiserende R2, S2

Fag: Matematikk R2, Matematikk S2
Nivå: Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Sinus Vg3 Studiespesialiserende R2, S2

Sinus R2 og Sinus S2 bygger på Sinus R1 og Sinus S1 og er tilpasset elever i Vg3 som går på programområdet for realfag, og andre elever som vil ha spesiell studiekompetanse. De er også aktuell for elever som vil studere økonomi.

Tilpasset ny eksamensordning
Sinus R2 og S2 er tilpasset eksamensordningen som var gjeldene fra våren 2015. Bøkene gir detaljert opplæring i bruk av CAS-delen og av den grafiske delen av GeoGebra innen de fleste områdene i faget. Ettersom del 1 til eksamen er utvidet fra 2 til 3 timer, får også elevene grundig opplæring i klassisk matematikk. I Sinus S2 er statistikkdelen ny på grunn av nye digitale hjelpemidler

Oppgaver med og uten hjelpemider
Oppgavedelen i boka er tredelt og heter "Øv mer", "Uten hjelpemidler" og "Med hjelpemidler". Her får elevene god trening i å løse de oppgavetypene som vil komme til eksamen.

Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt
• Brettbok-utgave

Til toppen

Forfatter(e)

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo.
Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har 38 års erfaring som lærer i videregående skole.

Han har jobbet i 36 år ved Strinda vgs. Det er i dag en stor kombinert skole med 1100 elever innen studiespesialisering idrett og tre yrkesfaglige program. Han har samtidig forelest matematikk ved det som i dag er NTNU i ca. 20 år. Han er fortsatt lektor ved Strinda videregående skole og har skrevet lærebøker i matematikk siden 1991, da arbeidet med læreverket Sinus startet opp.

Titler/bestilling