Sinus Vg2 Studiespesialiserende R1, S1, X

Fag: Matematikk R1, Matematikk S1, Matematikk X
Nivå: Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Sinus Vg2 Studiespesialiserende R1, S1, X

Sinus R1 og Sinus S1 - grunnbok og oppgavesamling i en bok tilpasset læreplanen for matematikkursene R1 og S1. Nye utgaver 2018.

Sinus R1
Grunnbok og oppgavesamling i en bok tilpasset læreplanen for matematikkurset R1. Boka bygger på Sinus 1T og er tilpasset elever i Vg2 på programområdet for realfag og andre elever som vil ha spesiell studiekompetanse. Den er også aktuell for elever som vil studere økonomi.

Hva er spesielt med denne boka?
• I denne boka vektlegger vi arbeidet med den tradisjonelle matematikken.
• Elevene arbeider videre med algebraen fra 1T. Der vi finner det nødvendig, begynner delkapitlene med en repetisjon av stoff fra 1T før de lærer nytt stoff innenfor samme temaet.
• Også i funksjonslære, logaritmeregning og sannsynlighetsregning gjør vi det på samme måte: Der det er nødvendig, repeterer vi stoff fra 1T før vi går videre med temaet.
• Boka inneholder en del klassisk geometri. Her får elevene selv anledning til å gjennomføre matematiske resonnement. I tillegg får elevene grundig opplæring i bruk av dynamisk programvare.
• Boka inneholder en del matematiske bevis der elevene får innsikt i matematisk tankegang.

Ingen delkapitler starter opp med vanskelige matematiske resonnement, for alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver. Vanskeligere bevis kommer på slutten av delkapitlene og er tydelig merket. Hele boka har en klar og god struktur der eleven gradvis blir ført inn i faget.

Sinus S1
Grunnbok og oppgavesamling i samme bok tilpasset læreplanen for matematikkurset S1. Boka bygger på Sinus 1P og er tilpasset elever i Vg2 som ikke går på programområdet for realfag. Den er spesielt aktuell for elever med samfunnsfag.

Hva er spesielt med denne boka?
• Elvene lærer mye av det samme som i faget 1T i vg1. Men det er lagt mindre vekt på
teorien og mer vekt på anvendelsene av stoffet.
• Elevene får god trening i bokstavregning. Mye tid går med til å arbeide med
algebraiske uttrykk og annen tradisjonell matematikk.
• Samtidig med bokstavregningen får elevene grundig opplæring i bruk av grafisk
lommeregner og andre digitale verktøy.
• Elevene får grundig opplæring i sannsynlighetsregning og lærer å løse mange
praktiske problemer ved hjelp av binomiske og hypergeometriske modeller.
• I lineær optimering tar vi for oss praktiske problemstillinger som elevene lærer å løse ved
hjelp av et sett av ulikheter.

Ingen delkapitler starter opp med vanskelige matematiske resonnement, for alle delkapitler begynner med enkle eksempler og oppgaver. Hele boka har en klar og god struktur der eleven gradvis blir ført inn i faget.

Sinus X
Boka er skrevet etter læreplanen for kurset matematikk X. Det er et tilleggskurs for elever som tar kurset R1 i Vg2.

Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt
• Brettbok-utgave

Gratis elevnettsted
Elevnettstedet følger hver bok med den samme inndelingen i kapitler som i grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.

Lærernettstedet, Omkring Sinus, er passordbeskyttet og lisensbelagt. Lisensen bestilles på cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har 38 års erfaring som lærer i videregående skole.

Han har jobbet i 36 år ved Strinda vgs. Det er i dag en stor kombinert skole med 1100 elever innen studiespesialisering idrett og tre yrkesfaglige program. Han har samtidig forelest matematikk ved det som i dag er NTNU i ca. 20 år. Han er fortsatt lektor ved Strinda videregående skole og har skrevet lærebøker i matematikk siden 1991, da arbeidet med læreverket Sinus startet opp.

Titler/bestilling