Sinus Vg1 Yrkesfag 1P-Y

Matematikk fellesfag, yrkesfaglig utdanningsprogram

Fag: Matematikk 1P-Y, Matematikk 1T-Y
Nivå: Yrkesfag Vg1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Sinus Vg1 Yrkesfag 1P-Y

Sinus 1P-Y ny utgave i 2017. Boken kan brukes av alle yrkesfagelever som følger læreplanen for P-kurset. Sinus 1YT fra 2011 kan fortsatt benyttes, da vi legger lærestoff/delkapitler som er kommet inn i læreplanen på nettsidene til Sinus.

Sinus 1P-Y fra 2017 er bedre tilpasset elevgruppene på yrkesfag og fokuserer på praktisk, enkel regning. Boken har intuitive metoder og trekanter der elevene kan finne formler og sammenhenger selv. Sinus Basis 1P-Y fra 2017 er en engangsbok for elever som trenger et enklere opplegg enn andre elever. Sinus Pluss 1P-Y er et nytt digitalt produkt i 2017. I Sinus Pluss er matematikken knyttet til situasjoner i dagliglivet og ulike yrker.

Sinus 1P-Y fra 2014 er tilpasser justert læreplan fra 2013. Sinus 1YT fra 2011 er en lærebok for yrkesfagelever i Vg1 som bruker den teoretiske T-planen i stedet for den mer praktiske P-planen. Boka er skrevet etter de justerte læreplanene fra 2010. Den er tilpasset alle programområdene innenfor yrkesfagene og er godt tilrettelagt for alle T-elever på yrkesfag.

Komponenter Sinus Yrkesfag
• Lærebok 1P-Y og 1YT med teoridel foran og oppgavedel bak
• Basis 1P-Y enkel teori og utfyllingsoppgaver, engangsbok
• Pluss 1P-Y trinnvis teori og interaktive oppgaver, lisens
• Elevnettsted, åpent og gratis
• Lærernettstedet Omkring Sinus, lisens
• Brettbok-utgaver

sinus.cdu.no


Grunnbøker med teori- og oppgavedel til ni yrkesfaglige utdanningsprogram

Sinus TIP, BA og EL etter P-planen – fra 2009. Mange elever ønsker matematikk etter P-planen når de velger TIP, BA eller EL. Derfor har vi også TIP, BA og EL-bøker som bygger på P-planen. Bøkene har samme struktur som de andre P-bøkene våre, men noe fagstoff ble forbedret i 2009. Spesielt gjelder dette økonomikapitlet, der både lærestoff og regnearkene på fagnettstedet er forbedret. Du kan fortsatt velge lærebøker for teknikk- og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag som er skrevet etter T-planen (2006) hvis du har bruk for å lære trigonometri. Lærebøkene for helse- og sosialfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel og kombinert bok for design og håndverk / medier og kommunikasjon, er skrevet etter læreplanen 1P. Der det er naturlig, er det hentet yrkesrettet stoff fra det utdanningsprogrammet eleven har valgt. Stoffet er ordnet slik at det er mulig at elever fra forskjellige yrkesfag kan gå i samme gruppe.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)
Sigbjørn Hals har mastergrad i matematikkdidaktikk og hovedfag i sosialantropologi. Han har over 25 års undervisningserfaring i matematikk, fysikk og naturfag.

Han jobber i dag som lektor ved Måløy vidaregåande skule, der han underviser i matamatikkursene 1T, R1 og R2. Han har også undervist i matematikk på yrkesfag.
Sigbjørn har vært med i Sinus-teamet siden 2006 og ble tildelt Holmboeprisen i 2011.

Odd Orskaug er Cand. real med matematikk hovedfag og har også undervisningskompetanse i fysikk.

Han har jobbet som lektor ved Manglerud videregående skole fra 1978 til 2015, og ble deretter ansatt som lektor ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Odd har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Otto Svorstøl er utdannet Cand. scient med fysikk hovedfag, mellomfag matematikk, 3-årig lærerutdanning og
tilleggsutdaning på BI.


Han har 15 år med undervisning i videregående skole, over 20 år i forlag (redaktør/redaksjonssjef), og han har de siste årene vært assisterende rektor og leder for realfag ved St. Hallvard videregående skole.
Han var redaktør for Sinus-verket fra 1991 til 2007, og kom med som medforfatter i 2012.

Audhild Vaaje er er Dr.scient. i matematikk og har fysikk som bifag.

Audhild har nærmere 30 års undervisningserfaring fra universitet/høgskole på master-, bachelor- og videregående nivå. I tillegg har hun flere års erfaring fra administrativt arbeid og ledelse på universitet i Agder. Hun har vært med i forfatter-gruppa for Sinus-verket siden oppstarten i 1991.

Tore Oldervoll er Cand. real med hovedfag i matematikk. Han har nesten 40 års erfaring som lærer i videregående skole.

Tore jobber som lektor ved Strinda videregående skole, en stor kombinert skole med 1100 elever innen studiespesialisering, idrett og yrkesfaglige program. Han har samtidig forelest matematikk ved det som i dag er NTNU i nesten 20 år. Ved siden av lærerryrket har Tore skrevet lærebøker i matematikk siden 1991, da arbeidet med læreverket Sinus startet opp.

Titler/bestilling