Sesam

Muntlig begynneropplæring i norsk

Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10), Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk som andrespråk
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1
Om læreverket Sesam

Sesam er en sterk pakke for den første muntligopplæringen i norsk. Gjennom arbeid med bok, nettressurs og materiell bygger elevene vokabular og språklige strukturer for en funksjonell muntlig ferdighet. Læreverket inviterer elev og lærer til en aktiv, muntlig språkopplæring.

Sesam – en døråpner til det norske språket
Gjennom 12 temaleksjoner bygger eleven et grunnleggende vokabular og et sett med grunnleggende språklige strukturer på norsk. Leksjonene bygger innledningsvis på hverandre, men det er fullt mulig å tilpasse rekkefølgen til lokal læreplan eller gruppas behov og interesser. Verket gir elevene en språklæringsarena der de selv oppfordres til å være aktive brukere av språket gjennom samtale og aktiviteter i klasserommet.

Språket i kontekst
Et grunnleggende prinsipp i verket er at ord og strukturer bearbeides i en kontekst. Små tekster viser språket i bruk og store illustrasjoner gir inspirasjon til samtale og egen muntlig språkbruk. Ord og begreper knyttes til personer og deres hverdagsliv. På denne måten settes vokabularet inn i en større sammenheng og mekanismene for språklæring forsterkes.

Uttale
I boken avsluttes hver leksjon med en uttaledel. Uttalefenomener som ofte er vanskelig på norsk er eksemplifisert med ord og bilder relevante for leksjonen. I nettressursen kan man jobbe videre med egen uttale. Det er særlig lagt vekt på lyder som mange synes det er vanskelig å skille fra hverandre (for eksempel i-y, p-b og t-d), konsonantopphopninger og sj-/kj-lyden.

Verket i bruk
Sesam passer i grupper som har en konsentrert opplæringsperiode i muntlig norsk før man fortsetter med et norskopplæringsverk, eller det kan brukes parallelt med et komplett nybegynnerverk. For eksempel er det mange som velger å timeplanfeste muntlig opplæring slik at innlæringen av nye ord og strukturer kan skje så effektivt som mulig. Materiellet i aktivitetsboksen (kommer 2018) sikrer aktive norskelever og inneholder blant annet brettspill og materiell for ulike språkaktiviteter knyttet til de 12 leksjonene.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Jorunn Mo er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Hun har jobbet som lærer i norsk som andrespråk i mange år og jobber for tiden med grunnskole for voksne. Mo har skrevet læreverket Jobb i sikte sammen med Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen, og Sesam sammen med Bente Günenc og Solgunn Hjalming Moen.

Bente Günenc har lærerutdanning med norsk som andrespråk og voksenpedagogikk. Hun har undervist voksne innvandrere på alle nivåer ved Introduksjonssenteret i Drammen siden 1998.

Solgunn Hjalming Moen er utdannet allmennlærer med spesialpedagogikk med undervisningserfaring fra grunnskole og voksenopplæring. Solgunn har de siste årene undervist analfabeter og deltakere med lite skolebakgrunn på Introduksjonssenteret i Drammen.

Titler/bestilling