Septimus

Matematikk 1-4

Fag: Matematikk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Septimus

Septimus er et matematikkverk for barnetrinnet som vil vise at utforsking og undring er en viktig del av matematikkfaget!

Elevene vil oppdage at det går flere veier til det riktige svaret, og at det er dette som gjør faget spennende. Septimus stimulerer til matematisk nysgjerrighet, og elevene skal oppleve gleden ved å se mønstre og sammenhenger. Derfor knyttes de matematiske temaene til barnas hverdag. Det rike utvalget av spill, leker og aktiviteter gir elevene mulighet til å lære med alle sanser.

Elevboka
Elevboka er en engangsbok for hele skoleåret. Med fokus på det matematiske innholdet knyttes temaene til barnas hverdag og stimulerer matematisk nysgjerrighet og samtaler. Her vektlegges åpne oppgaver som gir rom for flere løsninger og dermed selvstendig tenkning, i tillegg til at et rikt utvalg av oppgaver og aktiviteter ivaretar muligheten til differensiering.

Lærerboka
Lærerboka er bærebjelken i Septimus. Den er en grundig og systematisk lærerveiledning som gir mange forslag til ulike aktiviteter.

For hvert kapittel i Elevboka inneholder Lærerboka:
* Læringstrapp med oversikt over mål for alle trinn.
* Forslag til opplevelser, spill og praktiske oppgaver.
* Forslag til metoder for å kartlegge elevenes forståelse og kunnskaper før og etter hvert kapittel.
* Faglige kommentarer og forslag til samtaler.
* Faksimiler av elevboksidene med oversiktlige forklaringer.
* Hjemmelekser og kopieringsoriginaler.

Regn mer-bok på 3. og 4. trinn
Regn mer-bøkene følger kapitlene i elevboka, men kan brukes uavhengig av trinn. Her finner du:
* Mengdetrening: Oppgaver av samme slag som i elevboka og flere enkle oppgaver.
* Utfordringer: Vanskeligere oppgaver og nye oppgavetyper.

Septimus-spillet
Septimus-spillet er en spennende og motiverende måte å øve automatisering og tabellkunnskaper på. Spillet består av fire spillebrett og 480 oppgavekort innenfor opptelling, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, målinger, omgjøring mellom måleenheter og årets måneder. Kortene er fargekodet etter emner, slik at det er lett å holde dem fra hverandre. Vil en jobbe med ulike emner samtidig, kan kortbunkene blandes. Fargekodingen gjør at det er lett å sortere dem etterpå.

Regn med mus
Regn med mus 1 og 2 introduserer på en enkel måte regnearket for skolens minste elever. Det matematiske innholdet legger opp til at Regn med mus 1 benyttes på 3. trinn og Regn med mus 2 på 4. trinn. Heftene er skrevet til Excel, men de vil fungere like godt sammen med andre regnearkprogrammer.

"Skattekista Septimus"
Marianne N. Tinnes, VG 28. august 2006


”Septimus er et læreverk hvor nye uerfarne lærere finner støtte og konkrete ideer, samtidig som det gir frirom for erfarne lærere som ønsker å bygge sin egen undervisning i samspill med elevene.

Elevene undrer seg over hvordan spillet i neste kapittel skal spilles, og er svært motiverte for å finne mulige spillemåter. De gleder seg til neste fortelling! Når elevene jobber i boka, samtaler de mye om hvordan de velger å løse oppgavene, hva de tegner og så videre. De gir hverandre ros for andre løsninger enn sine egne. Flott at vi unngår rett-galt-tenkingen!”

Nina Aagesen Vasseljen, lærer Saksvik skole

Her kan du bla i noen av bøkene:
Septimus 1 Elevbok
Septimus 1 Lærerbok
Septimus 3 Elevbok

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Jan Erik Gulbrandsen, lektor har skrevet lærebøker i matematikk og naturfag.

Randi Løchsen er spesialpedagog med hovedvekt på matematikkvansker. Hun har skrevet tilleggslitteratur i både matematikk og naturfag.

Titler/bestilling
Tilleggsmateriell