Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: Samfunnsfag
Nivå: 8. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her! Det nye samfunnsfaget finner du i Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm.

Samfunnsfag 8-10 gir meningsfull forståelse av sammenhengen mellom geografiske, historiske og nåtidige forhold. Temaene viser hvordan disse sammenhengene påvirker mennesker, natur og samfunn. De trykte komponentene er oversiktsbøker som oppfordrer til utforskning og refleksjon.

Kjerneelementene i Samfunnsfag 8-10

  • Samfunnsfaglig metode med kildekritikk og kritisk tenkning har et eget kapittel i hver bok, og inngår som en naturlig del av refleksjonsspørsmål og oppgaver i alle kapitler.

  • Demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling har fagstoff i egne kapitler, samtidig som temaene er integrert der det er naturlig i annet fagstoff.

  • Undring og utforskning gjennomsyrer hele læreverket. Hvert kapittel har et avsluttende oppslag med utforskning av kilder og oppgaver som er med på å gi dybdelæring.

  • Elevenes identitetsdannelse, både egen rolleforståelse, den etniske og den nasjonale identiteten, ivaretas gjennom kunnskap og oppfordring til refleksjon.

Ønsker du deg en lærebok i samfunnsfag

… med historie, geografi og samfunnskunnskap godt integrert i elevnære temaer?

… hvor holdninger og verdier som toleranse, likeverd og respekt er grunnleggende i tekstene?

… som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i samfunnsfag?

Samfunnsfag fra Cappelen Damm gir elevene kunnskap om demokrati, miljø, menneskerettigheter og verdien av kulturelt mangfold som hjelper dem til å bli aktive medborgere.

Til toppen

Titler/bestilling