Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm

Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: Grunnskole, Samfunnsfag
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm

Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm er et helt nytt læreverk til Fagfornyelsen. Tekstene er skrevet med innlevelse og temperatur, innsikt og engasjement – av skribenter som enten er spesialister på temaet sitt eller dedikerte samfunnsfaglærere. Det gir et godt grunnlag for innsikt og motivasjon for dybdelæring.

Engasjement

Ønsker du å engasjere elevene på ungdomstrinnet i viktige samfunnsspørsmål? Ønsker du å gjøre kompetansemålene i samfunnsfag aktuelle for elevene i ditt klasserom? Da trenger du kilder som gjennomsyres av engasjement! Formuleringer, vinklinger, fotografier, illustrasjoner, layout; -alt er valgt for at det skal føles relevant for elever i ungdomsskolen.

Hvert kapittel starter med en liten historie. Ved å ta utgangspunkt i en situasjon som virker kjent for eleven, viser vi hvordan – og hvorfor – fagbegrepene er så relevante, og hvorfor det er så viktig å reflektere over årsak og konsekvens. Det trekkes linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Bøkene gir viktig kunnskap for forståelse av sammenhenger og er skrevet for å gi interesse for utforskning og dybdelæring.

De tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen

Elevene får kunnskap om demokrati, miljø, menneskerettigheter og verdien av kulturelt mangfold som hjelper dem til å bli aktive medborgere. Holdninger og verdier som toleranse, likeverd og respekt er grunnleggende i tekstene.

Enkeltelevens identitet settes i sammenheng med de forskjellige fellesskapene alle er en del av. I dette ivaretas også minoritetsperspektivene. De aller fleste elever er del av en minoritet. Det kommer an på hvilket perspektiv man bruker.

Maktrelasjoner og ressursbruk inngår som en naturlig del i flere av temaene.

Kildekritikk og kritisk tenkning

Samfunnsfaglig metode med kildekritikk og kritisk tenkning har et eget kapittel i hver bok, ved siden av å inngå i oppgavene.

Oppgavestoffet er bygget opp med vektlegging på å reflektere, analysere, drøfte og sammenligne. Dette gir et verdifullt utgangspunkt for dybdelæring i samfunnsfag og er viktige elementer i Fagfornyelsen.

Lærerens bok- en helt ny type bok for læreren
Lærerens eneste bok, med samme visning av sidene som i elevboka. Det er en utvidet versjon av grunnboka, med ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering.

Utgivelsesplan og verkets oppbygning

Verket følger spiralprinsippet: På 9. og 10. trinn vil begrepene få et stadig bredere perspektiv, med mer og mer komplekse problemstillinger. Der vi i 8. klasse først og fremst har et norsk samfunnsfokus, tar 9. klasse for seg Europa og 10. klasse verdenssamfunnet. Alle elevbøker kommer også som digitale bøker i både Unibok- og Brettbok-format.KOMPONENTER I LÆREVERKET


Samfunnsfag 8. trinn
Grunnbok (i salg)
Lærerens bok (i salg)
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok

Samfunnsfag 9. trinn
Grunnbok (i salg)
Lærerens bok (i salg)
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - BrettbokSamfunnsfag 10. trinn
Grunnbok
(i salg)
Lærerens bok (januar 2023)
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok
Felles for samfunnsfag 8., 9., og 10. trinn

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm - vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Forfatter(e)

Bår Stenvik (f. 1976) er journalist og bor i Oslo.

Han har gitt ut to prisbelønte bøker, Skitt (2011) og Dataspill (2011), og skriver artikler om alt fra litteratur og film til hjernedop og teknologi i aviser som Dagens Næringsliv og Dagbladet og tidsskrifter som Vinduet og Vagant. Hans forrige bok, BLØFF – Hvordan juks og selvbedrag gjør oss til ekte mennesker (2014), er oversatt til tysk og russisk. I 2020 er han aktuell med boka Det store spillet om å overleve i algoritmenes tidsalder.

Abderrahim (Abdu) Mokhtari er cand.philol. fra Universitetet i Oslo (UiO). Han er skribent og har vært bidragsyter i boka Mellom to kulturer. Han har også vært redaktør for utgivelsen Minoritet og nasjon i tidsskriftet Kontur og har oversatt flere skjønnlitterære og faglige tekster fra norsk til arabisk. Abdu har lang erfaring med undervisning og formidling. Han har også vært med på å utvikle prosjektet Mangfold i fokus i akademia (Mifa) ved UiO.

Sølve Kuraas Karlsen har 14 års erfaring fra hele grunnskoleløpet med hovedvekt på fagene norsk, samfunnsfag og KRLE. Han har master i grunnskolens norskfag med fordypning i folkloristikk og samiske skrømthistorier. Sølve leder skoleprosjektet Tenk til Faktisk.no som har utviklet didaktikk for faktasjekk med fokus på kildebevisshet og kritisk mediebruk.

Svein Hammer har doktorgrad i sosiologi og arbeider som miljøsosiolog ved Nord universitet. Han har tidligere vært utviklingskonsulent i Trondheim kommune, forsker ved NTNU, FoU-ansvarlig i Husbanken, samt førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanningen (DMMH). De siste årene har han skrevet fire bøker: Fra evig vekst til grønn politikk (2016), Foucault og den norske barnehagen (2017), Framtidens Norge – på sporet av et grønnere samfunn (2018), samt Sosialdemokrati versus nyliberalisme (utgis i 2020). I tillegg til å holde foredrag, har han sin egen blogg – Hammerbloggen – hvor han skriver blant annet om bærekraft.

Liv Bredah er lektor med tilleggsutdannelse og har engelsk, fransk, statsvitenskap, sosiologi i fagkretsen. Hun har master i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i samfunnsfag og har 22 års fartstid som lærer i ungdomsskolen i samfunnsfag, engelsk og fransk.

Vilde Kaasen Krogsrud er utdannet lektor ved NTNU i Trondheim. Hun har vært kontaktlærer ved teknologiskolen Hundsund ungdomsskole i syv år. Der har hun undervist i matematikk, fransk, mat og helse, naturfag og valgfagene teknologi i praksis og sal og scene. Nå jobber hun med å bygge opp prosjektet Tenk for Faktisk.no, som handler om kritisk mediebruk og kildebevissthet for ungdom.

Marie Samuelsen er utdannet adjunkt fra Universitetet i Oslo, med en dobbel bachelor i informasjonsteknologi og retorikk. Hun har undervist ved Kuben yrkesarena siden 2013, i norsk for yrkesfag og programfag på IKT-Servicefag. Hun har vært sentral i oppbyggingen av skoleprosjektet Tenk for Faktisk.no, som handler om kritisk mediebruk og kildebevissthet for ungdom.

Erik Dehle er lektor ved Ski videregående skole og Bjørknes Privatskole der han underviser i ulike samfunnsfag, historie, historie og filosofi, og norsk. Dehle har bakgrunn fra Universitetet i Oslo med fagene nordisk språk og litteratur, sosiologi, historie og idéhistorie. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole i samfunnsfagene og har undervist mange forskjellige typer elever og klasser.

Ella Mæhlumshagen er utdannet cand.polit. ved Universitet i Oslo (UiO). Hun har jobbet som journalist i blant annet Dagbladet og har også lang erfaring som kommunikasjonsrådgiver. Hun tok PPU ved UiO i 2017 og har siden jobbet som lærer i samfunnsfag i Oslo.

Robert G. Hansen er utdannet sosialøkonom (cand. oecon) fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt som førstelektor i matematikk og samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, og underviser innenfor begge fagområder. Både alene og i samarbeid med andre, har Robert har skrevet flere lærebøker for universitets- og høyskolesektoren, og for videregående skole.

Titler/bestilling