Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm

Fag: Samfunnsfag
Nivå: 5. trinn
Om læreverket Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm

Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm er skrevet til ny læreplan i samfunnsfag til fagfornyelsen.

Ønsker du et samfunnsfagsverk med:

… gode, alderstilpassede og aktuelle tekster?
… rike undervisningsopplegg som er tilrettelagt for tverrfaglighet og dybdelæring?
… engasjerende oppgaver som legger vekt på kreativitet, refleksjon og kritisk tenking?

Da er det bare å glede seg til Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm!


Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm lanseres til Fagfornyelsen i 2020.


Samfunnsfag 5-7 i Skolen fra Cappelen Damm - vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og var lektor ved Ski videregående skole til 2010. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og lærebøker i historie for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Titler/bestilling