Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm

Fag: Samfunnsfag
Nivå: 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm

Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm er skrevet til ny læreplan i samfunnsfag til fagfornyelsen og legger vekt på historiefortelling for å engasjere elevene.

Ønsker du et samfunnsfagsverk med:

… gode, alderstilpassede og aktuelle tekster?
… rike undervisningsopplegg som er tilrettelagt for tverrfaglighet og dybdelæring?
… engasjerende oppgaver som legger vekt på kreativitet, refleksjon og kritisk tenking?GRUNNBOK

Grunnbøkene:

  • bruker historiefortelling og intervjuer for å engasjere elevene
  • har oppgaver som stimulerer til dybdelæring, refleksjon og kritisk tenkning


LÆRERENS BOK

Lærerens bok er lærererens hjelper inn i fagfornyelsen og inneholder veiledning til fagstoffet, undervisnignstips og tips til hvordan du kan inkludere grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer.

Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Dette er lærerens egen ressursbank, med årsplaner, tavlebøker og annet innhold.KOMPONENTER I LÆREVERKET

Samfunnsfag 5. trinn
Samfunnsfag 5 Grunnbok (i salg)
Samfunnsfag 5 Lærerens bok (november)Samfunnsfag 6. trinn
Samfunnsfag 6 Grunnbok (november)
Samfunnsfag 6 Lærerens bok (april 2022)Samfunnsfag 7. trinn

Samfunnsfag for 7. trinn kommer i 2022.


Felles for samfunnsfag 5., 6. og 7. trinn

Samfunnsfag 5-7 Digital lærerressurs (skolestart 2021)


Samfunnsfag 5-7 i Skolen fra Cappelen Damm - vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og tidligere lektor ved Ski videregående skole. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Mette Bjerkaas er utdannet journalist, har en master i kulturmøte og bakgrunn som lektor i samfunnsfag på ungdomstrinnet.

Bjerkaas er tidligere skoleleder i FN-sambandet og har jobbet tett på fagfornyelsen. Hun har holdt mange kurs og verksteder om blant annet bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema for elever, lærere og lærerstudenter. I dag er hun avdelingsleder ved Evje skole.

Titler/bestilling