Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm

Fag: Samfunnsfag
Nivå: 5. trinn
Om læreverket Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm

Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm er skrevet til ny læreplan i samfunnsfag til fagfornyelsen.

Ønsker du et samfunnsfagsverk med:

… gode, alderstilpassede og aktuelle tekster?
… rike undervisningsopplegg som er tilrettelagt for tverrfaglighet og dybdelæring?
… engasjerende oppgaver som legger vekt på kreativitet, refleksjon og kritisk tenking?

Da er det bare å glede seg til Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm!


Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm lanseres til Fagfornyelsen i 2020.

Til toppen

Forfatter(e)

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og var lektor ved Ski videregående skole til 2010. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og lærebøker i historie for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Titler/bestilling