Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm

Fag: Samfunnsfag
Nivå: 1. trinn, 2. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm

Gled deg til det nye samfunnsfagsverket fra Cappelen Damm! Vi er godt i gang med både bokproduksjon og digitalt innhold.
Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm blir utarbeidet til ny læreplan i samfunnsfag etter fagfornyelsen.

I bøkene følger vi gjennomgangskarakteren Bom som er helt ny i verden og har fryktelig mye han lurer på og ønsker å utforske og lære. Uansett hvor han er eller hva han gjør, blir Bom satt i situasjoner som konkretiserer og levendegjør kjerneelementer og kompetansemål i samfunnsfag og gir gode innganger til fagstoffet. Gjennom dilemmaer, problemstillinger og utforskende spørsmål ønsker vi å vekke elevenes engasjement og motivere til undring, utforsking og læring, både i og utenfor klasserommet.

Det er tett sammenheng mellom trykte og digitale komponenter, blant annet har Bom sin egen kanal på Skolen fra Cappelen Damm der vi publiserer aktuelle filmer og sanger med tilhørende undervisningsopplegg.

Med Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm får du:

- gode, nivåtilpassede fagtekster med engasjerende fortellergrep

- strukturerte undervisningsopplegg som er tilrettelagt for tverrfaglighet og dybdelæring

- oppgaver som vektlegger lek og kreativitet, men også refleksjon og kritisk tenking

Møt Fagfornyelsen med Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm!

3. og 4. trinn kommer i 2021.

Samfunnsfag 1-4 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)
Harald M. Stoltenberg har bred formidlingserfaring fra radio, TV, film, bøker og teater for barn. Han er i tillegg utdannet diakon og psykoterapeut. Nå jobber han med læringsinnhold til fagfornyelsen i Skolen fra Cappelen Damm.
Titler/bestilling