Praksis Samfunnsfag

Fag: Samfunnsfag
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Praksis Samfunnsfag

Praksis er et tilrettelagt læremiddel i fellesfaget samfunnsfag for elever i videregående opplæring. Læreverket består av en omfattende digital komponent og et tilpasset teksthefte.

Komponenter
Gratis nettbasert komponent som hovedkomponent
Tilpasset teksthefte som omhandler de viktigste temaene i faget.

I Praksis er det vektlagt at elevene skal få en viss oversikt over samfunnet, ikke alt går like dypt. Det er lagt vekt på at fagstoffet skal få relevans med utgangspunkt i problemstillinger og situasjoner som ligger nært opp til elevenes virkelighet. Praksis lar deg jobbe mye med konkrete eksempler og situasjoner.

Praksis dekker hele læreplanen og har tilpasset innhold for yrkesfaglige studieretninger.

Til toppen

Forfatter(e)
Egil Andresen hadde samfunnsfaglig bakgrunn og lang undervisningserfaring i samfunnsfagene. Han underviste ved Nøtterøy videregående skole. I flere år ledet han etterutdanning for samfunnsfaglærere i den videregående skole i Vestfold og Fagrådet for samfunnsfag i Utdanningsforbundet. Andresen hadde også bakgrunn som journalist.
Titler/bestilling