På vei (2018)

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere A1–A2

Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1
Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
Om læreverket På vei (2018)

På vei er grundig oppdatert og revidert etter læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021. Muntlig uttale står sentralt og et eget opplegg for uttaletrening finnes på elevnettstedet. På vei gir stor fleksibilitet, er tilrettelagt for differensiering og har svært rikholdige digitale ressurser.

På vei – og på jobb!
På vei er et begynnerverk i norsk. Vi følger et utvalg personer i dagliglivet, hvor vanlige situasjoner og språkjobb er en naturlig og engasjerende del av innholdet. På vei legger vektuttale og muntlig språk, og filmer og foto fra arbeidslivet og andre områder setter i gang samtalene.

Differensiering og valgfrihet
På vei er godt tilrettelagt for differensiering. Nettressursen, På vei Digital, er kraftig utvidet med flere oppgaver, aktiviteter, lytte- og uttaleøvelser, bilder og filmer, men det er lett å bruke og lett å orientere seg i. Oppgavene gir god trening til norskprøven, og med oppgaver på tre nivåer vil alle deltakere finne oppgaver som passer til sitt nivå. Et eget opplegg for uttaletrening med korte filmer er utviklet, og ny grammatikk vises med korte og engasjerende animerte filmer. Elever og lærere får enkelt oversikt over utført arbeid og tidsbruk. Alle innlesninger til læreverket ligger på nettstedet. Lærere har også tilgang til et bredt utvalg ekstraoppgaver, tilleggstekster, varierte undervisningsopplegg, prøver og fasiter.

God struktur og tydelig progresjon
På vei har svært god struktur og jevn progresjon. Innholdet er aktuelt for unge og voksne deltakere, og ordforråd og grammatikk bygges sytematisk og trinnvis opp. De tre hovedkomponentene, tekstbok, arbeidsbok og På vei Digital, framstår som et helhetlig og godt gjennomtenkt læreverk.
På vei tilfredsstiller kravene i lærepanen Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.


Komponenter:
Tekstbok (trykt og digital versjon)
Arbeidsbok
Ordlister på 30 språk
På vei Digital: Elevnettsted og lærernettsted

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Titler/bestilling