På vei (2018)

Norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv

Fag: Arbeidsliv og jobbsøk, Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - B2, Spor 3 - A2, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - B2, Spor 2 - B1, Spor 3 - C1, Spor 3 - B1
Om læreverket På vei (2018)

På vei foreligger nå i ny og spennende utgave.

- Læreverket er grundig oppdatert og revidert.
- Arbeidslivstemaer er naturlig integrert i norskopplæringen.
- Muntlig uttale står sentralt.
- Filmer og foto fra arbeidslivet.
- Større valgfrihet og rikere digitale ressurser.
- Tilrettelagt for differensiering.

På vei – og på jobb!
På vei er et begynnerverk i norsk. I den nye utgaven følger vi et utvalg personer i dagliglivet, hvor vanlige situasjoner og språkjobb er en naturlig og engasjerende del av innholdet. Nye På vei legger vektuttale og muntlig språk, og filmer og foto fra arbeidslivet og andre områder setter i gang samtalene.

Differensiering og valgfrihet
På vei er godt tilrettelagt for differensiering. Nettstedet, På vei Digital, er kraftig utvidet med flere oppgaver, aktiviteter, lytte- og uttaleøvelser, bilder og filmer, men det er lett å bruke og lett å orientere seg i. Oppgavene gir god trening til norskprøven. Elever og lærere får enkelt oversikt over utført arbeid og tidsbruk. Alle innlesninger til læreverket ligger på nettstedet. Lærere har også tilgang til et bredt utvalg ekstraoppgaver, tilleggstekster, varierte undervisningsopplegg, prøver og fasiter.

God struktur og tydelig progresjon
På vei beholder sin gode struktur og har en jevn progresjon. Innholdet er aktuelt for unge og voksne deltakere, og ordforråd og grammatikk bygges sytematisk og trinnvis opp. De tre hovedkomponentene, tekstbok, arbeidsbok og På vei Digital, framstår som et helhetlig og godt gjennomtenkt læreverk.

På vei tilfredsstiller kravene i lærepanen Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.


Komponenter:
Tekstbok (trykt og digital versjon)
Arbeidsbok (trykt og digital versjon)
Ordlister på mange språk
På vei Digital: Elevnettsted og lærernettsted

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)
KIRSTI MAC DONALD har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun har skrevet en rekke læreverk og grammatikker.
ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Titler/bestilling