På vei (2004)

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1
Læreplan: R94
Om læreverket På vei (2004)

På vei er et begynnerverk i norsk for voksne innvandrere og er tilrettelagt for undervisning etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap. Læreverket dekker målene i læreplanen for Spor 2 og 3, nivå A1 og A2.

Læreverket har en naturlig progresjon tilpasset målgruppen. Nye ord, uttrykk og strukturer blir gradvis innført. Det er lagt stor vekt på muntlig bruk av språket. Grammatikken er nært knyttet sammen med innholdet i tekstene. På vei har gode muligheter for differensiering.

Tekstboka henter temaer fra dagligliv, skole og arbeid. Det er lagt stor vekt på muntlig bruk av språket, og kapitlene inneholder derfor mange dialoger og forslag til samtaler. Boka inneholder også praktisk samfunnsinformasjon som vil være til nytte for den enkelte, og enkle litterære tekster og sanger. Det er lagt vekt på jevn progresjon og oversiktlig oppbygning.

Arbeidsboka inneholder varierte oppgaver som øver inn vokabular og strukturer fra tekstboka på ulike måter. Det er lagt vekt på å få til en god fordeling mellom individuelt arbeid, pararbeid og samtaler i grupper. Hvert kapittel inneholder også uttale- og lytteøvelser. Oppgavene gir gode differensieringsmuligheter.

Elevnettstedet er gratis for alle. Her er varierte oppgaver til hvert kapittel. Lydoppgavene trener lytteforståelse og uttale, andre oppgaver øver inn ny grammatikk, setnings-oppbygging og nytt vokabular. Oppgavene er enkle å bruke.

På vei har egne ordlister for deltakerne på 20 språk.

Lærerens bok inneholder en mengde forslag til undervisningsopplegg, ekstra oppgaver, illustrasjoner til bruk i klasserommet, tekster til lytteprøvene og fasit til arbeidsboka. Den inneholder også prøver til stoffet som er gjennomgått.

Elev-CD og lærer-CD er gode hjelpemidler, Elevenes CD følger med arbeidsboka, den inneholder et utvalg innleste tekster fra tekstboka for lyttetrening. Lærerens CD er en pakke med seks CD-er. Fem av CD-ene inneholder uttale-, struktur- og lytteøvelser til hvert kapittel, og den sjette CD-en inneholder tekster som er lest inn av personer med ulik dialektbakgrunn.

Forfatterne Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald har skrevet flere læreverk og har lang undervisningserfaring ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.

Læreverket består av:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok med Elev-CD
  • Ordlister
  • Lærer-cd
  • Lærerveiledning
  • Elevnettsted, gratis

Til toppen

Forfatter(e)
Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.
ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Titler/bestilling