Nye Mega

Strukturert, innholdsrik og mangfoldig

Fag: Matematikk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Nye Mega

Nye Mega er videreutvikling av Mega. Her er stoffet samlet i større emneblokker, i motsetning til Mega, hvor spiralprinsippet ble fulgt. Nye Mega er tilpasset Kunnskapsløftet og ivaretar kravet om utforsking, kreativitet og problemløsing gjennom et praktisk undervisningsopplegg.

Elevboka har fast kapittelstruktur
Med Nye Mega jobber elevene på sitt nivå - der de opplever en balanse mellom mestring og utfordring. Visuelle forklaringer, tydelige eksempler og luftig layout er med på å ufarliggjøre matematikken.

Hvert kapittel begynner med tekst og bilde som gir grunnlag for refleksjon, repetisjon og diskusjon omkring det nye temaet. I fellesdelen jobber alle med nye begreper, regler og innførende oppgaver. Tenk-og-snakk-oppgavene legger opp til samtaler rundt et matematisk tema. Nye Mega inneholder også gruppeoppgaver og spill der elevene i fellesskap løser problemer og må spille etter samme regler.
Deretter går elevene over til en 3-delt oppgavedel. Her velger de nivå; Blå, Gul eller Rød, etter hvor godt de mestret den generelle delen. Det er rikelig med oppgaver og fin variasjon mellom oppsatte oppgaver og tekstoppgaver. Sidene med fargevalg i tre nivå gjør differensieringen lettere.
Prøv-deg-selv-sidene oppsummerer hvert kapittel.

Nye Mega tar hensyn til at elever lærer på ulike måter. I tillegg til mengdetrening er det rikelig med samtaleoppgaver, gruppeoppgaver og spill.

Elevbøkene er som kjent fra Mega delt inn i en A- og en B-bok.

Engangsboka = forenklet utgave
Nye Mega er differensiert i tre nivå. Elever som trenger en mer tilrettelagt undervisning, finner et fjerde og enklere nivå i engangsboka. Her finnes flere enkle oppgaver. Skriften er betydelig forstørret, det er enda mer luft på hver side, vanskelige ord forklares og de tyngre partiene er filtrert bort. Engangsboka er et alternativ til grunnboka og følger samme kapittelinndeling.

Lærerens bok
I Lærerens bok er det veiledning til hvert kapittel, der alle innlæringssidene i grunnbøkene er gjengitt som faksimiler. Hvert kapittel innledes med en læringstrapp med oversikt over kompetansemålene. Her finner du også egenvurderingsskjema og måloppnåelsestest til hvert kapittel, i tillegg til blant annet sammendrag og formler til hvert av kapitlene i elevbøkene.

Nye Mega 8-10 Digital (lærerlisens)

Alle ressursene som tidligere lå på Dammskolen er nå lagt i en egen lærerlisens som kan bestilles på cdu.no.

Her finner du:

  • kapittelprøver
  • terminprøver fra og med 2010 til og med våren 2017
  • fasiter
  • kopioriginaler
  • Nye Mega Lærerens bok 8

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Jan Erik Gulbrandsen, lektor har skrevet lærebøker i matematikk og naturfag.

Randi Løchsen er spesialpedagog med hovedvekt på matematikkvansker. Hun har skrevet tilleggslitteratur i både matematikk og naturfag.

Titler/bestilling