Norsk start 1-4

Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10)
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 8. trinn, 1. trinn, 5. trinn, 9. trinn, 10. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, Kunnskapsløftet
Om læreverket Norsk start 1-4

Norsk start er vårt nye læreverk i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Norsk start er delt i de tre nivåene læreplanen beskriver. Temaene tar utgangspunkt i elevenes situasjon og tidligere erfaringer. Vi har lagt vekt på å utvikle elevenes dagligtale og å øve skriftlige ferdigheter. Norsk start er enkelt å bruke og gir gode muligheter for individuelt arbeid og repetisjon.

Formålet med Norsk start er å gi elevene så gode norskkunnskaper at de kan følge vanlig undervisning så raskt som mulig.

Digitale lærerveiledninger
Norsk start har digitale lærerveiledninger. Her finner du en generell veiledning til verket og metodiske tips. Den er enkel å bruke, og du kan ta utskrift av det du ønsker. Du vil i tillegg finne aktuelle lenker. Du vil i tillegg finne aktuelle og oppdaterte lenker, og du kan selv komme med ønsker om innhold til oss.
Den digitale lærerveiledningen kan du dessuten ta i bruk sammen med elevene i klasserommet, enten du bruker prosjektor eller digital tavle. Du kan for eksempel

  • hente fram bildestoff for samtale og begrepsinnlæring
  • bruke oppgaver til felles problemløsning
  • spille av lydstoff

Norsk start 1–4
Norsk start 1–4 forutsetter at elevene kan lese. Læreverket gir elevene grunnleggende språkopplæring fra det helt elementære til de har tilstrekkelige språkferdigheter til å følge ordinær undervisning.

Verket består av en tekstbok og to parallelle oppgavebøker, én for trinn 1–2 og én for trinn 3–4. Tekstboka har utstrakt bruk av foto og illustrasjoner som gir verdifull støtte i undervisningen.

Norsk start 1–4 består av:
Tekstbok: nivå 1, 2 og 3
Arbeidsbok Trinn 1–2: nivå 1, 2 og 3
Arbeidsbok Trinn 3–4: nivå 1, 2 og 3
Fagnettsted til nivå 1, 2 og 3
Digital lærerveiledning: Felles for alle tre nivåer

Her kan du bla i bøkene:
Norsk start Tekstbok 1-4
Norsk start Arbeidsbok 1-2
Norsk start Arbeidsbok 3-4

Til toppen

Forfatter(e)
Sissel Holt Johansen har lang erfaring som lærer på småskoletrinnet og arbeider i dag som leselærer.
Titler/bestilling