Norsk på 1-2-3 (2010)

Norsk for voksne innvandrere

Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1
Om læreverket Norsk på 1-2-3 (2010)

Med rask progresjon og engelsk som hjelpespråk er dette læreverket tilrettelagt for studenter og andre som vil ha en rask innføring i norsk. Læreverket egner seg også til selvstudium.

Boka inneholder tekster og oppgaver med basisvokabular, vanlige uttrykk fra dagliglivet, uttaleregler, muntlige og skriftlige øvelser og innføring i norsk grammatikk. Oversikter, grammatikk og ordlister er oversatt til engelsk, noe som gir en effektiv læringsprosess for dem som kan noe engelsk.

Norsk på 1–2–3 Elevnettsted og Lærernettsted
Elevnettstedet har supplerende interaktive øvelser i vokabular og grammatikk og mange av øvelsene har også lyd slik at man kan trene på forståelse og uttale.
På Lærernettstedet ligger tekster og oppgaver til lytteøvelsene til lærerlyden, samt fasit til de skrftlige øvelsene i tekstboka.

Norsk på 1–2–3 (2010) består av følgende komponenter

  • Tekstbok med oppgaver
  • Elev- og lærerettsted, gratis
  • CD for elev
  • CD for lærere


Boka Exploring Norwegian Grammar passer godt i kombinasjon med Norsk på 1–2–3 for dem som vil lære mer om norsk språk og grammatikk. Boka gir en oversiktlig innføring i norsk grammatikk, sett i et fremmedspråksperspektiv. Grammatikken er presentert i en underholdende stil på et enkelt språk.

Norsk på 1-2-3 is a beginner’s course in Norwegian for students and adult immigrants. It provides basic vocabulary, useful everyday expressions, extensive oral training and an introduction to Norwegian grammar. New vocabulary and grammatical explanations are translated into English, making it suitable both for class teaching and for self-study for those with some prior knowledge of the language.

Til toppen

Forfatter(e)
Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.
ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Titler/bestilling