Norsk grammatikk

Norsk som andrespråk

Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Nivå: Spor 3 - B2, Spor 2 - B2, Spor 2 - B1, Spor 3 - C1, Spor 3 - B1
Om læreverket Norsk grammatikk

Denne grammatikken gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv.

Teoriboka og arbeidsboka er nært knyttet sammen. For å ha utbytte av læreverket må man kunne en del norsk. Lærere som underviser i faget, vil også ha nytte av læreverket.

Norsk grammatikk passer for deltakere på spor 2 og 3, nivå B.

På nettstedet er det selvinstruerende øvelser til hvert kapittel der deltakerne får direkte respons på svarene. Mange av oppgavene er med lyd.

KOMPONENTER:

  • Teoribok
  • Arbeidsbok
  • Elevnettsted med fasit til arbeidsboka

Forfatteren Kirsti Mac Donald har undervist i norsk som andrespråk i mange år og har skrevet flere læreverk.

Til toppen

Forfatter(e)
KIRSTI MAC DONALD har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun har skrevet en rekke læreverk og grammatikker.
Titler/bestilling