Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: Norsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her! Det nye norskfaget finner du i Norsk 8–10 fra Cappelen Damm.

Med Norsk 8–10 i klasserommet kan hele norskfaget integreres i undervisningsforløp som skaper sammenheng, gir tydelig progresjon og legger til rette for dybdelæring.


Kjerneelementene i Norsk 8–10

  • Tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping og språket som system og mulighet er integrert i hvert kapittel.

  • Språklig mangfold er representert som eget tema med ett kapittel på hvert trinn.


GRUNNBOK
Ønsker du deg én lærebok i norsk

- som er bygd opp rundt spennende elevnære, norskfaglige og tverrfaglige tema?

- med et rikt utvalg tekster som gir leselyst og leseglede?

- med engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter?

- med integrerte oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig norsk gjennom hele skoleåret?

- som inneholder tekster og oppgaver til undervisning i både hovedmål og sidemål?

- som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i norskfaget?


LÆRERENS BOK - en helt ny type bok for læreren
Lærerens eneste bok, med samme visning av sidene som i elevboka. Det er en utvidet versjon av grunnboka, med ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering.

KOMPONENTER I LÆREVERKET
Læreverket har en rik digital lærerressurs, og man kan velge mellom analog og digital lærebok på hvert trinn.

• Lærebok Norsk 8 Grunnbok (i salg)
• Lærebok Norsk 9 Grunnbok (1.10.2020)
• Lærebok Norsk 10 Grunnbok (2021)
Lærerens bok
• Digital lærerressurs
• Digital lærebok - Unibok
• Digital lærebok - Brettbok

I Norsk 8–10 fra Cappelen Damm møter elevene hele norskfaget gjennom hele skoleåret.

Norsk 8–10 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)
Mette Haustreis er utdannet norsklærer med litteraturvitenskap og barne- og ungdomslitteratur som fagfelt. Hun har mange års erfaring som norsklærer på ungdomstrinnet, og jobber nå som rektor ved Vefsn folkehøgskole. Hun har tidligere vært koordinator i Vurdering for læring og leder for fagnemnda i norsk hos Udir, hvor hun har vært med å utvikle norskeksamen for 10. trinn. Hun har også sittet i styret i LNU, og har ved flere anledninger holdt kurs for lærere om skriving og vurdering i norskfaget.

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Christoffer Beyer-Olsen er norsklærer i videregående skole og leder for norskseksjonen på Akademiet videregående skole. Han har også flere års undervisningserfaring fra grunnskolen.
Titler/bestilling