Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: Norsk
Nivå: 8. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her! Det nye norskfaget finner du i Norsk 8–10 fra Cappelen Damm.

Med Norsk 8–10 i klasserommet kan hele norskfaget integreres i undervisningsforløp som skaper sammenheng, gir tydelig progresjon og legger til rette for dybdelæring.


Kjerneelementene i Norsk 8–10

  • Tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping og språket som system og mulighet er integrert i hvert kapittel.

  • Språklig mangfold er representert som eget tema med ett kapittel på hvert trinn.


Ønsker du deg én lærebok i norsk

- som er bygd opp rundt spennende elevnære, norskfaglige og tverrfaglige tema?

- med et rikt utvalg tekster som gir leselyst og leseglede?

- med engasjerende læringsforløp som dekker alle grunnleggende ferdigheter?

- med integrerte oppgaver for underveisvurdering i både skriftlig og muntlig norsk gjennom hele skoleåret?

- som inneholder tekster og oppgaver til undervisning i både hovedmål og sidemål?

- som gir alle elever forutsetninger for læring og mestring i norskfaget?


I Norsk 8–10 fra Cappelen Damm finner du det helhetlige norskfaget med eleven i sentrum, på vei inn i framtiden.


Norsk 8–10 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

NB! Fra 14. mai og ut skoleåret kan dere prøve ut Skolen fra Cappelen Damm sammen med elevene, helt gratis. Logg på via Feide på skolen.cdu.no og sett i gang. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger!

Til toppen

Forfatter(e)
Mette Haustreis er utdannet norsklærer med litteraturvitenskap og barne- og ungdomslitteratur som fagfelt. Hun jobber som rektor ved Grane barne- og ungdomsskole på Trofors og har mange års erfaring som kontaktlærer og norsklærer på ungdomstrinnet. Hun har tidligere vært koordinator i Vurdering for læring og leder for fagnemnda i norsk hos Udir, hvor hun har vært med å utvikle norskeksamen for 10. trinnet. Hun har også sittet i styret i LNU, og har ved flere anledninger holdt kurs for lærere om skriving og vurdering i norskfaget.
Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hennes forskningsområder er literacy, lesing, skriving, digitale medier, klasseromsforskning, norskdidaktikk, forskningsmetodologi og videostudier. Blikstad-Balas har lang undervisningserfaring fra både grunnskolen og videregående skole. Hun har utgitt bøker om literacy og norskfaget og har skrevet en rekke artikler om elevers bruk av ulike tekster i skolen.
Christoffer Beyer-Olsen er norsklærer i videregående skole og leder for norskseksjonen på Akademiet videregående skole. Han har også flere års undervisningserfaring fra grunnskolen.
Titler/bestilling