Norsk 5-7 fra Cappelen Damm

Norsk 5-7 fra Cappelen Damm

Fag: Norsk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Norsk 5-7 fra Cappelen Damm

Møt fagfornyelsen med Norsk 5–7 fra Cappelen Damm! Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Med dette verket har du full fleksibilitet til å jobbe med trykte bøker og digitale læremidler. Du bestemmer hva, når og hvor!

Dybdelæring i norskfaget er å jobbe med alle de grunnleggende ferdighetene i sammenheng. I Norsk 5–7 er alle ferdighetene integrert i hvert kapittel. Verket tilbyr strukturerte læringsforløp som munner ut i elevprodukter.

Ønsker du deg et norskverk
- med bare én grunnbok per trinn?
- som er lett å forstå og enkelt å bruke?
- som ivaretar de tverrfaglige temaene?
- som er lekent og elevvennlig?
- med tekster som gir leselyst og leseglede?
- med systematisk begreps- og leseopplæring?
- med skriveopplæring som gir resultater?
- med en praktisk «side for side» lærerveiledning?

Norsk 5–7 fra Cappelen Damm sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget.

Norsk 5–7 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Stig Erlend Kvinge underviser på Høvik skole i Lier. Han har også jobbet med å utvikle nasjonale prøver i lesing. Stig har i mange år jobbet systematisk med leselyst og leseopplæring på mellomtrinnet.

Tove Stjern Frønes er rådgiver ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på hvordan elever leser digitale tekster og har jobbet mye med nasjonale prøver i lesing og PISA.

Ingeborg Anly er lærerspesialist i norsk og jobber som lese- og skriveveileder ved Huseby skole i Oslo. Ingeborg Anly er forfatter på det nye norskverket og har i mange år jobbet systematisk med lese- og skriveopplæring på mellomtrinnet. Ingeborg er en dreven og inspirerende kursholder.

Titler/bestilling