Norsk 5-7 fra Cappelen Damm

Fag: Norsk
Nivå: 5. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Norsk 5-7 fra Cappelen Damm

Møt fagfornyelsen med Norsk 5–7 fra Cappelen Damm! Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Med dette verket har du full fleksibilitet til å jobbe med trykte bøker og digitale læremidler. Du bestemmer hva, når og hvor!

Dybdelæring i norskfaget er å jobbe med alle de grunnleggende ferdighetene i sammenheng. I Norsk 5–7 er alle ferdighetene integrert i hvert kapittel. Verket tilbyr strukturerte læringsforløp som munner ut i elevprodukter.

Ønsker du deg et norskverk
- med få bøker – bare én grunnbok per trinn?
- som er lett å forstå og enkelt å bruke?
- som ivaretar de tverrfaglige temaene?
- som er lekent og elevvennlig?
- med tekster som gir leselyst og leseglede?
- med systematisk begreps- og leseopplæring?
- med skriveopplæring som gir resultater?

Norsk 5–7 fra Cappelen Damm sikrer helhet, sammenheng og tydelig progresjon i norskfaget.

Norsk 5–7 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

NB! Fra 14. mai og ut skoleåret kan dere prøve ut Skolen fra Cappelen Damm sammen med elevene, helt gratis. Logg på via Feide på skolen.cdu.no og sett i gang. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger!

Til toppen

Forfatter(e)
Stig Erlend Kvinge underviser på Høvik skole i Lier. Han har også jobbet med å utvikle nasjonale prøver i lesing. Stig har i mange år jobbet systematisk med leselyst og leseopplæring på mellomtrinnet.

Ingeborg Anly er lærerspesialist i norsk og jobber som lese- og skriveveileder ved Huseby skole i Oslo. Hun har i mange år jobbet systematisk med skriveopplæring på mellomtrinnet. Ingeborg er en dreven og inspirerende kursholder.

Titler/bestilling