Norsk 5-7 fra Cappelen Damm

Norsk 5-7 fra Cappelen Damm

Fag: Norsk
Nivå: 7. trinn, 6. trinn, 5. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Norsk 5-7 fra Cappelen Damm

Møt fagfornyelsen med Norsk 5–7 fra Cappelen Damm! Her får du et kvalitetssikret og nivåtilpasset norskverk som setter dybdelæring i sentrum. Elevene jobber med lesing, skriving og muntlige ferdigheter i sammenheng.

Dybdelæring i norskfaget er å jobbe med alle de grunnleggende ferdighetene i sammenheng. I Norsk 5–7 fra Cappelen Damm er alle ferdighetene integrert i hvert kapittel. Verket tilbyr strukturerte læringsforløp som munner ut i elevprodukter.

GRUNNBOK
Ønsker du deg et norskverk

- med bare én grunnbok per trinn?
- som er lett å forstå og enkelt å bruke?
- som ivaretar de tverrfaglige temaene?
- som er lekent og elevvennlig?
- med tekster som gir leselyst og leseglede?
- med systematisk begreps- og leseopplæring?
- med skriveopplæring som gir resultater?
- med en praktisk «side for side» lærerveiledning?

Grunnboka en alt-i-ett-bok.
Elevene har bare én norskbok å forholde seg til. Den har en tydelig progresjon og sikrer at elevene får god opplæring i faget.

LÆRERVEILEDNING
Lærerveiledningen følger grunnboka side for side og inneholder mange konkrete tips og ideer til undervisningen. I tillegg får du en grundig innføring i det moderne norskfaget etter fagfornyelsen.

Norsk 5-7 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs
Læreverket har en rik digital lærerressurs. Dette er lærerens egen digitale ressursbank, med masse nyttig innhold for både lærere og elever.

I Digital lærerressurs finner du:
· tavlebøker med lyd og lenker
· årsplaner, progresjonsplan og andre oversikter
· arbeidsark tilpasset temaer, kapitler og tekster
· innspilt lyd til alle lesetekstene
· ressurser til lesing og skriving

KOMPONENTER I LÆREVERKET
• Lærebok Norsk 5 Grunnbok (i salg)
• Lærebok Norsk 6 Grunnbok (i salg)
• Lærebok Norsk 7 Grunnbok (i salg 01.03.2021)
• Lærerveiledning
Digital lærerressurs
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok

Velger du Norsk 5–7 fra Cappelen Damm, får du god sammenheng og progresjon i norskfaget, faglig trygghet og gode muligheter for vurdering og differensiering.

Norsk 5–7 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste
Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?
Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder filmer, podkaster, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Stig Erlend Kvinge underviser på Høvik skole i Lier. Han har også jobbet med å utvikle nasjonale prøver i lesing. Stig har i mange år jobbet systematisk med leselyst og leseopplæring på mellomtrinnet.

Tove Stjern Frønes er rådgiver ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på hvordan elever leser digitale tekster og har jobbet mye med nasjonale prøver i lesing og PISA.

Ingeborg Anly er lærerspesialist i norsk og jobber som lese- og skriveveileder ved Huseby skole i Oslo. Ingeborg Anly er forfatter på det nye norskverket og har i mange år jobbet systematisk med lese- og skriveopplæring på mellomtrinnet. Ingeborg er en dreven og inspirerende kursholder.

Titler/bestilling