Noch Einmal

Fag: Tysk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Noch Einmal

Noch Einmal er skrevet til K06. Til fagfornyelsen blir det erstattet av det nye tyskverket Tysk 8-10 fra Cappelen Damm.

Noch Einmal fokuserer på praktisk språkbruk og kommunikasjon. Målet er at flest mulig elever skal lære mest mulig tysk ved å bruke språket fra første time. Læreverket er lagd med utgangspunkt i den nye læreplanen for fremmedspråk på ungdomstrinnet, med fokus på de tre hovedområdene kommunikasjon, språklæring og kultur.

Innenfor kommunikasjonsområdet er målet å utvikle de fem språkferdighetene lytting, lesing, muntlig produksjon, muntlig samtale og skriving. Eleven arbeider med varierte tekster, oppgaver og strategier for å få innsikt i Tysklands og andre tysktalende lands tradisjoner og skikker. Målet er å utvikle kulturforståelsen ved å oppdage likheter og ulikheter mellom den norske og de tysktalende lands kulturer.

Noch Einmal gir gode muligheter for differensiering. Tekstene i elevboken er delt inn i tre vanskelighetsgrader. I tillegg har Lærerens bok et stort utvalg av oppgaver, slik at læreren kan velge ut lærestoff til elever på ulike nivåer.

Tekst- og arbeidsbok
Dette er en «alt-i-ett»-bok, som er systematisk oppbygd og lett tilgjengelig. Hvert kapittel starter med klare mål og avslutter med en oppsummering. Elevene har muligheter for å velge tekster, oppgaver og arbeidsmåter som passer for deres nivå. Det er lagt vekt på å tilpasse stoffet til aldersgruppen. Eleven får en aktiv rolle i egen språklæring ved å delta i formulering av mål, valg av læringsstrategier samt vurdering av egen innsats ved hjelp av et egenvurderingsskjema.

Elev-cd
Det er viktig at elevene får kombinert lytting med det tyske skriftbildet slik at de selv kan komme fram til noen enkle uttaleregler med en gang. På elev-cd-en fins et utvalg av tekster fra lærer-cd-en.

Minigrammatikk
Til læreverket er det utviklet et eget hefte med grammatikk som er tilpasset hele ungdomstrinnet. Minigrammatikken dekker alle tre årene.

Lærerens bok
Lærerens bok inneholder mye bakgrunnsstoff til tekstene, fasiter til oppgavene, mange ekstra oppgaver, tekster til lytteoppgaver, prøver og kopieringsoriginaler.

Lærer-cd
Her er tekster fra boken lest inn som støtte ved innlæringen. I tillegg fins også lytteøvinger og enkle innspillinger av sanger.

Fagnettsted
Til læreverket er det utviklet et eget fagnettsted. Her har vi lagt stor vekt på å lage mange differensierte oppgaver med gradvis progresjon. Tekstene og dialogene tar opp hverdagssituasjoner samtidig som elevene også får kjennskap til tysk kultur og historie. Fagnettstedet er en integrert del av læreverket, men kan fint brukes uavhengig av bøkene. Til alle kapitler i språkbøkene er det lagd kontrollspørsmål. Her er oppgavesettene gruppert i to vanskelighetsgrader. Oppgavene egner seg både for felles gjennomgang i klassen ved bruk av skjerm, prosjektør eller elektroniske tavler (for eksempel Smartboard), og for individuelt arbeid. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Her kan du bla i en av bøkene:
Noch Einmal 1 Tekst- og arbeidsbok

Til toppen

Titler/bestilling