Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm

Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: Naturfag
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her! Det nye naturfaget finner du i Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm.
Gjennom dybdelæring, undring, drøfting og argumentasjon får elevene utviklet sine kunnskaper og holdninger knyttet til naturen som omgir oss. Naturfag 8-10 er skrevet til ny læreplan i naturfag til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Nova 8-10.

Med Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm får elevene styrket sin forståelse for sammenhenger i naturen og hvordan de ulike elementene virker inn på hverandre.

Kjerneelementene i Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm
Kjerneelementene Teknologi, Energi og materie, Jorda og livet på jorda og Kropp og helse blir behandlet fortløpende i løpet av de tre trinnene.

Kjerneelementet Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter blir integrert i alle kapitler gjennom forsøk og oppgaver.

Ønsker du en lærebok i naturfag

- som inspirerer til nysgjerrighet og undring?

- som legger til rette for dybdelæring og helhetsforståelse?

- som skaper motivasjon og glede for naturfaget gjennom oppdagelser og praktiske erfaringer?


Da er Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm et godt læreverk for deg og dine elever!

GRUNNBOK

Grunnbøkene har:

 • oversiktlig struktur
 • gode, informative overskrifter
 • luftige tekster
 • flotte bilder og a-ha-illustrasjoner som skal få elevene til å stoppe opp
 • spennende forsøk og aktiviteter som viser teorien i praksis
 • differensierte og varierte oppgaver til hvert kapittel
 • ordforklaringer
LÆRERENS BOK - en helt ny type bok for læreren
Lærerens eneste bok, med samme visning av sidene som i elevboka. Det er en utvidet versjon av grunnboka, med ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering.


Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm Digital lærerressurs

Dette er lærerens egen digitale ressursbank, med mye nyttig innhold.

I Digital lærerressurs finner du:

 • forslag til årsplaner
 • tavlebøker av grunnbøkene
 • svar på oppgavene i grunnbøkene
 • kapittelprøver
 • veiledning til fagstoffet
 • kommentarer til forsøkeneKOMPONENTER I LÆREVERKET
Naturfag 8. trinn
Naturfag 8 Grunnbok (i salg)
Naturfag 8 Lærerens bok (i salg)
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok

Naturfag 9. trinn
Naturfag 9 Grunnbok (i salg)
Naturfag 9 Lærerens bok (i salg)
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok

Naturfag 10. trinn
Naturfag 10 Grunnbok (i salg)
Naturfag 10 Lærerens bok (i salg)
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok


Felles for naturfag 8., 9. og 10. trinn

Digital lærerressurs

Naturfag 8-10 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Erik Steineger, lektor med hovedfag i biologi, har spesiell kompetanse på miljøproblematikk. Han har undervist i naturfag i over 25 år, og har skrevet en rekke lærerbøker for grunnskolen, videregående skole og høyskole tidligere.

Andreas Wahl er fysiker, vitenskapsformidler og fagbokforfatter. Han er kjent fra en rekke tv-programmer og vitenshow og holder inspirasjonsforedrag for lærere og elever over hele landet.

Titler/bestilling