Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm

Fag: Naturfag
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm

Fagfornyelsen er her! Det nye naturfaget finner du i Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm.
Gjennom dybdelæring, undring, drøfting og argumentasjon får elevene utviklet sine kunnskaper og holdninger knyttet til naturen som omgir oss. Naturfag 8-10 er skrevet til ny læreplan i naturfag til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Nova 8-10.

Med Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm får elevene styrket sin forståelse for sammenhenger i naturen og hvordan de ulike elementene virker inn på hverandre.

Naturfag 10 kommer i 2021.

Kjerneelementene i Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm
Kjerneelementene Teknologi, Energi og materie, Jorda og livet på jorda og Kropp og helse blir behandlet fortløpende i løpet av de tre trinnene.

Kjerneelementet Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter blir integrert i alle kapitler gjennom forsøk og oppgaver.

Ønsker du en lærebok i naturfag

- som inspirerer til nysgjerrighet og undring?

- som legger til rette for dybdelæring og helhetsforståelse?

- som skaper motivasjon og glede for naturfaget gjennom oppdagelser og praktiske erfaringer?

Da er Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm et godt læreverk for deg og dine elever!

Naturfag 8-10 i Skolen fra Cappelen Damm – vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Erik Steineger, lektor med hovedfag i biologi, har spesiell kompetanse på miljøproblematikk. Han har undervist i naturfag i over 25 år, og har skrevet en rekke lærerbøker for grunnskolen, videregående skole og høyskole tidligere.

Andreas Wahl er fysiker, vitenskapsformidler og fagbokforfatter. Han er kjent fra en rekke tv-programmer og vitenshow og holder inspirasjonsforedrag for lærere og elever over hele landet.

Titler/bestilling